Site banner

Bình Đại triển khai thực hiện Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XI)

Xác định công tác nữ công là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn, ngày 01/02/2018 Liên đoàn Lao động huyện Bình Đại tổ chức triển khai Nghị quyết 12b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Ban Nữ công quần chúng doanh nghiệp ngoài nhà nước gắn với việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác nữ công cho cán bộ CĐCS.

Tham dự hội nghị có 88 đại biểu là Trưởng ban Nữ công, cán bộ phụ trách nữ công CĐCS và các đồng chí là ủy viên Ban Nữ công LĐLĐ huyện. Hội nghị đã đề ra hệ thống các mục tiêu và giải pháp với những quyết tâm mới trong tổ chức thực hiện: Vận động nữ CNVCLĐ là trách nhiệm trực tiếp, thường xuyên của các Công đoàn và phải được quán triệt sâu sắc trong các mặt hoạt động của Công đoàn. Ban Nữ công có vai trò nòng cốt, là đầu mối trong việc tham mưu giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Công đoàn cùng cấp chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện các hoạt động, là nguồn động lực, cổ vũ động viên nữ CNVCLĐ tích cực lao động giỏi, lao động sáng tạo góp phần cho sự lớn mạnh và phát triển của cơ quan, đơn vị, quê hương, đất nước và xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.

Quang cảnh hội nghị triển khai Nghị quyết 12b/NQ-BCH của BCH TLĐ

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Nữ - UV.BTV, Trưởng Ban Nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh đã truyền đạt đến đội ngũ làm công tác nữ công về những nội dung và phương thức tổ chức hoạt động Ban Nữ công quần chúng; về kỹ năng vận động nữ CNVCLĐ gia nhập vào tổ chức nhằm nâng cao hoạt động công tác nữ công;  một số điểm lưu ý trong việc tham mưu với Ban Chấp hành Công đoàn tổ chức các hoạt động về giới, về cách thức sinh hoạt Ban Nữ công quần chúng. Qua đó, đã giúp các đồng chí hiểu rõ, hiểu sâu hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tổ chức Công đoàn dành cho lao động nữ thời kỳ CNH-HĐH, đặc biệt là các chính sách về lao động nữ được quy định trong Bộ luật Lao động và luật Công đoàn, hội nghị cũng giúp nâng cao hơn nghiệp vụ hoạt động công tác nữ công để áp dụng vào thực tiễn hoạt động.

LĐLĐ huyện Bình Đại