Site banner

Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Bình Đại họp lần thứ 10, khóa X

Chiều ngày 08/6/2020, LĐLĐ huyện tổ chức họp Ban Chấp hành đóng góp báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020, xin ý kiến bầu bổ sung UV.BCH và điểu chỉnh Quy chế làm việc Ban chấp hành LĐLĐ huyện nhiệm kỳ 2018-2023.

Sáu tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện, hoạt động phong trào của công đoàn cũng bị hạn chế. Trong 6 tháng đầu năm, LĐLĐ huyện vận động Quỹ tân binh được 96.650.000 đồng, bàn giao 01 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên CĐCS xã Thừa Đức, thăm 06 CNLĐ bị tai nạn lao động và 10 CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi phần 400.000 đồng), phối hợp Ban vận động hiến máu tình nguyện tiếp nhận 245 đơn vị máu…

Tại cuộc họp, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện tiến hành bầu bổ sung 03 đồng chí vào Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa X nhiệm kỳ 2018-2023 với tỷ lệ đạt 100%.

LĐLĐ huyện Bình Đại