Site banner

Ba Tri tổ chức Hội nghị BCH, UBKT LĐLĐ huyện lần thứ 13 (khóa X)

Thực hiện chương trình làm việc toàn khóa của BCH LĐLĐ huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Chiều ngày 28/12/2020, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị BCH, UBKT lần thứ 13 (khóa X).

Ảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các dự thảo báo cáo như: báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh, huyện và báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2017 - 2022; báo cáo tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021; báo cáo hoạt động UBKT Công đoàn huyện năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; báo cáo kết quả quản lý, sử dụng kinh phí Công đoàn năm 2020; báo cáo quỹ “Bảo trợ xã hội” Công đoàn năm 2020; cho ý kiến về công tác nhân sự trình Thường trực Huyện ủy và LĐLĐ tỉnh bầu bổ sung ủy viên BCH, BTV, UBKT, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ huyện khóa X.

Kết thúc hội nghị, đ/c Lê Thành Chiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện thay mặt chủ trì kết luận và định hướng một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới: quán triệt phương châm Đại hội XI Đảng bộ tỉnh “Dân chủ, Kỷ cương, Đồng thuận, Sáng tạo, Phát triển” và chủ đề năm 2021 của Tỉnh ủy, Huyện ủy “Đồng Thuận - Sáng tạo” đến các cấp công đoàn và đội ngũ CNVCLĐ huyện nhà; lãnh đạo tổ chức hội nghị CBCC năm 2021 các đơn vị còn lại; tổng kết hoạt động Công đoàn huyện năm 2020 gắn với sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn huyện, nhiệm kỳ 2017 - 2022; quan tâm trợ cấp khó khăn cho công đoàn viên bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” cho CNLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; vận động CNVCLĐ mua dụng cụ trữ nước ngọt; phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền phòng chống tội phạm, TNXH, TNGT; phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy, nhất là thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tập trung phát triển đoàn viên mới và thành lập CĐCS; quan tâm củng cố, kiện toàn BCH LĐLĐ huyện và CĐCS; giới thiệu công đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; phát động phong trào thi đua 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021; quyết toán tài chính công đoàn năm 2020 và dự toán năm 2021; vận động thu 2% kinh phí Công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ.  

LĐLĐ huyện Ba Tri