Site banner

Ba Tri tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ huyện lần thứ 9 (khóa X)

Chiều ngày 01/10/2019, LĐLĐ huyện tổ chức Hội nghị BCH, UBKT lần thứ 9 (khóa X).

Ảnh hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận các văn bản trong 9 tháng đầu năm 2019 như: Báo cáo sơ kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn; Hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn; Công tác thu, chi tài chính công đoàn; Thu, chi quỹ BTXH công đoàn; Kế hoạch phúc tra, chấm điểm phân hạng CĐCS, nghiệp đoàn năm 2019.

Đồng chí Lê Thành Chiến - Chủ tịch LĐLĐ huyện thay mặt Chủ trì kết luận hội nghị và định hướng một số hoạt động trọng tâm trong thời gian tới như: Quan tâm thăm hỏi, trợ cấp khó khăn cho công đoàn viên bị bệnh nan y, bệnh hiểm nghèo nhân dịp lễ, tết Nguyên đán; chỉ đạo tổ chức Hội nghị CBCC năm 2020 theo Nghị định 04/2015 của Chính phủ, gắn tổng kết hoạt động công đoàn năm 2019; tập trung thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và chỉ tiêu giao ước thi đua công đoàn năm 2019; Phối hợp triển khai, quán triệt Kế hoạch Đại hội Đảng các cấp theo chỉ đạo của Huyện ủy và tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày lễ kỷ niệm và Đại hội Đảng các cấp; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các Quy định của Trung ương, Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; tiếp tục vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia thực hiện Ngày Chủ nhật nông thôn mới và vận động đóng góp quỹ “Vì người nghèo” năm 2019; tập trung phát triển đoàn viên mới và vận động thành lập 02 CĐCS; tổ chức phúc tra, chấm điểm, phân hạng CĐCS, nghiệp đoàn năm 2019; tổ chức tập huấn nghiệp vụ Công đoàn năm 2019; quan tâm giới thiệu CĐV ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; thực hiện tốt phong trào thi đua 2 giỏi “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; kiểm tra, giám sát hoạt động thu, chi quản lý tài chính CĐCS; phối hợp vận động thu 2% kinh phí Công đoàn theo Nghị định 191 của Chính phủ.  

LĐLĐ huyện Ba Tri