Site banner

Chương trình công tác Nữ công năm 2018

Số/Ký hiệu văn bản: 
01/CTr-LĐLĐ
Phân loại văn bản: 
Chương trình
Nhóm: 
Văn bản của LĐLĐ tỉnh
Ngày ban hành: 
10/01/2018
Nội dung trích yếu: 
Chương trình công tác Nữ công năm 2018
Cơ quan ban hành: 
Liên đoàn lao động tỉnh Bến Tre
Người ký: 
Huỳnh Văn Tấn
Tập tin đính kèm: