Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 331 - 349 / 349 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
331 502/QĐ-TLĐ 26/04/2014 Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn Quyết định
332 258/HD-TLĐ 07/03/2014 Đóng đoàn phí công đoàn Hướng dẫn
333 269/QĐ-TLĐ 07/03/2014 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công đoàn Quyết định
334 270/QĐ-TLĐ 07/03/2014 Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Quyết định
335 272/QĐ-TLĐ 07/03/2014 Về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Quyết định
336 254/QĐ-TLĐ 05/03/2014 Về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo Quyết định
337 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Nghị định
338 10/2012/QH13 18/06/2013 Luật lao động Bộ luật
339 664/HD-TLĐ 14/05/2013 Triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” Hướng dẫn
340 279/HD-TLĐ 28/02/2013 Tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá trong CNVCLĐ và đoàn viên Công đoàn Hướng dẫn
341 169/QĐ-TLĐ 09/01/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính công đoàn Quyết định
342 171/QĐ-TLĐ 09/01/2013 Về việc ban hành Quy định về thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Quyết định
343 170/QĐ-TLĐ 09/01/2013 Về việc ban hành Quy định tạm thời về thu, phân cấp thu, sử dụng, quản lý nguồn thu kinh phí công đoàn Quyết định
344 12/2012/QH13 20/06/2012 Luật công đoàn Bộ luật
345 25/QĐ-LĐLĐ 04/02/2012 Quyết định v.v ban hành Quy chế "Giải thưởng 28 tháng 7" Quyết định
346 04/2005/NĐ-CP 11/01/2005 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động Nghị định
347 26/2004/QH11 15/06/2004 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật khiếu nại, tố cáo. Bộ luật
348 09/199/QH10 02/12/1998 Luật khiếu nại, tố cáo Bộ luật
349 48-L/CTN 20/04/1996 Pháp lệnh Thủ tục giải quyết các tranh chấp lao động Lệnh
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti