Site banner

Thư viện văn bản

Hiển thị từ: 301 - 330 / 340 văn bản
TT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu Phân loại
301 01/QC-LĐLĐ-BHXH 05/02/2016 Quy chế phối hợp giữa BHXH tỉnh và LĐLĐ tỉnh trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2021 Quy chế - Quy định
302 08/KH-LĐLĐ 04/02/2016 KH tổ chức 10 năm thực hiện NQ 5b/NQ-BCH ngày 8/7/2005 của BCH Tổng LĐLĐ VN (khóa IX) về "Đẩy mạnh công tác Bảo hộ lao động của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới" và 20 năm phong trào "Xanh-Sạch-Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động" Kế hoạch
303 07/KH-LĐLĐ 29/01/2016 KH tổ chức họp mặt và giải bóng chuyền hơi nữ trong CNVCLĐ cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 106 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 03 năm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 Kế hoạch
304 06/KH-LĐLĐ 29/01/2016 KH tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 năm 2016 Kế hoạch
305 04/HD-LĐLĐ 21/01/2016 HD tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2016 Hướng dẫn
306 02/CTr-LĐLĐ 18/01/2016 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh Chương trình
307 04/KH-LĐLĐ 18/01/2016 KH tổ chức thực hiện giám sát và phản biện xã hội năm 2016 Kế hoạch
308 02/KH-LĐLĐ 08/01/2016 KH triển khai, quán triệt Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, nk 2015-2020 Kế hoạch
309 01/KH-LĐLĐ 08/01/2016 KH tập huấn qui trình giải quyết đình công, lãn công và ngừng việc tập thể trong các doanh nghiệp Kế hoạch
310 02/HD-LĐLĐ 06/01/2016 HD tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) Hướng dẫn
311 04/QCPH/LĐLĐ-CT 10/11/2015 Quy chế phối hợp công tác giữa LĐLĐ tỉnh và Cục thuế tỉnh Bến Tre Quy chế - Quy định
312 04/CTr-LĐLĐ 27/10/2015 Chương trình thực hiện Nghị quyết liên tịch số 02/NQLT-TLĐ-NN&PTNT về phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2015-2020 Chương trình
313 01/HD-SVHTTDL-LĐLĐ 19/10/2015 Hướng dẫn về việc tiếp nhận hồ sơ đề nghị công nhận “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Hướng dẫn
314 03/CTr-LĐLĐ 05/10/2015 Thực hiện Nghị quyết 6b BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI Về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ủy ban kiểm tra công đoàn Chương trình
315 12/HD-LĐLĐ 03/09/2015 HD thực hiện Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong các cấp công đoàn Hướng dẫn
316 30/KH-LĐLĐ 02/07/2015 KH tổ chức tuyên truyền thực hiện KH số 2579/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phát động phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2015 và nhửng năm tiếp theo Kế hoạch
317 09/HD-LĐLĐ 27/05/2015 HD xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh Hướng dẫn
318 06/HD-LĐLĐ 26/03/2015 HD tuyên truyền Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Hướng dẫn
319 238/HD-TLĐ 04/03/2014 Thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam Hướng dẫn
320 11/KH-LĐLĐ 27/02/2015 KK tổ chức tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của Tỉnh ủy về việc phát động phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" nhân kỷ niệm 55 năm ngày Bến Tre Đồng Khởi Kế hoạch
321 145/QĐ-LĐLĐ 22/10/2014 Ban hành Nội quy tiếp đoàn viên và công nhân viên chức lao động của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre Quyết định
322 502/QĐ-TLĐ 26/04/2014 Về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, chế độ chi tiêu trong các cơ quan công đoàn Quyết định
323 258/HD-TLĐ 07/03/2014 Đóng đoàn phí công đoàn Hướng dẫn
324 269/QĐ-TLĐ 07/03/2014 Về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính Công đoàn Quyết định
325 270/QĐ-TLĐ 07/03/2014 Về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn Quyết định
326 272/QĐ-TLĐ 07/03/2014 Về việc ban hành Quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở Quyết định
327 254/QĐ-TLĐ 05/03/2014 Về việc ban hành Quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo Quyết định
328 191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Quy định chi tiết về tài chính công đoàn Nghị định
329 10/2012/QH13 18/06/2013 Luật lao động Bộ luật
330 664/HD-TLĐ 14/05/2013 Triển khai thực hiện Quyết định số 1780/QĐ-TTg ngày 12 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Xây dựng đời sống văn hóa công nhân ở các khu công nghiệp đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” Hướng dẫn
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti