Site banner

Tọa đàm thực trạng và giải pháp cải cách thủ tục hành chính

Công tác cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống Công đoàn tỉnh Bến Tre thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, thực trạng thủ tục hành chính trong hệ thống vẫn còn rườm rà, chồng chéo chưa đáp ứng được nhu cầu của công cuộc đổi mới so với yêu cầu và mục tiêu đề ra, quá trình cải cách còn bộc lộ nhiều khuyết điểm, hạn chế, tiến độ còn chậm, hiệu quả thấp, chưa đồng bộ.

Nhằm giảm bớt các loại văn bản, báo cáo cho các cấp công đoàn từ tỉnh đến cơ sở, góp phần đổi mới phương thức hoạt động công đoàn, chuyển mạnh từ tư duy hình chính sang hoạt động thực chất, hiệu quả, thiết thực, bám sát nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở. Ngày 30/9/2019, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức tọa đàm giải pháp và thực trạng cải cách thủ tục hành chính trong hệ thống công đoàn.

Thường trực LĐLĐ tỉnh chủ trì buổi tọa đàm

Tham dự tọa đàm có 31 đại biểu gồm Thường trực, Trưởng, phó các ban LĐLĐ tỉnh; chủ tịch hoặc phó chủ tịch và cán bộ phụ trách văn phòng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Tại buổi tọa đàm đã có 10 ý kiến tập trung vào các giải pháp, cách làm phù hợp để giảm văn bản, thủ tục hành chính và áp dụng triển khai đồng bộ trong hệ thống công đoàn trong thời gian tới nhằm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công đoàn.

Kết luận tại buổi tọa đàm, đồng chí Phan Song Toàn - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nhấn mạnh bên cạnh việc cải cách thủ tục hành chính các cấp công đoàn cần đổi mới công tác tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý và tận dụng tốt mạng internet để thông tin và chuyển tải nội dung tuyên truyền đến đoàn viên công đoàn và người lao động. Buổi tọa tàm bước đầu đã mang lại hiệu quả, việc lồng ghép nội dung báo cáo chuyên đề vào báo cáo tháng, 6 tháng, năm góp phần giảm 50% số lượng văn bản báo cáo trong năm nhưng vẫn đảm bảo các nội dung và nhiệm vụ mà hệ thống công đoàn phải thực hiện.

Tin - ảnh: Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti