Site banner

Quyết định dừng chi hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

Vào thời điểm tháng 4/2021 dịch bệnh Covid-19 bùng phát, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ) đã kịp thời ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ cho người lao động (NLĐ) có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Theo đó TLĐ đã ban hành các Quyết định theo từng giai đoạn và từng đối tượng hưởng chính sách để phù hợp với tình hình thực tế, cụ thể như: Quyết định số 2606/QĐ-TLĐ ngày 19/5/2021; Quyết định số 3022/QĐ-TLĐ ngày 09/8/2021, Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ ngày 15/12/2021. Các Quyết định trên đã được LĐLĐ tỉnh và các cấp công đoàn triển khai thực hiện đến đoàn viên, NLĐ. Tính đến cuối tháng 02/2022 toàn tỉnh đã có 8.062 trường hợp (bao gồm F0, F1, F2) được xét hỗ trợ theo các mức qui định với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng. Qua triển khai các gói hỗ trợ trên đã góp phần động viên tinh thần,  giúp NLĐ ổn định cuộc sống và tiếp tục gắn bó lâu dài với doanh nghiệp trong giai đoạn khó khăn; đây là chính sách nhân văn, kịp thời và có hiệu ứng lan tỏa rộng, tạo được niềm tin của đoàn viên, NLĐ và doanh nghiệp trong, ngoài nước đang đầu tư trên địa bàn đối với tổ chức Công đoàn.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo doanh nghiệp thăm tặng quà cho đoàn viên, người lao động

Ngày 11/10/2021 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 128/NQ-CP về việc Ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phù hợp với tình hình thực tế nhằm ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Quá trình thực hiện Nghị quyết, các cấp các ngành đã tập trung nhiều giải pháp triển khai, trong đó có việc tiêm phòng vắc-xin, thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đặc biệt là trong doanh nghiệp để NLĐ được an toàn trong môi trường làm việc. Đến thời điểm cuối tháng 02/2022 đoàn viên, NLĐ trong các doanh nghiệp cơ bản 100% được tiêm phòng đủ 02 mũi vắc-xin, tình hình dịch bệnh được kiểm soát và doanh nghiệp cũng đã cơ bản ổn định hoạt động. Nhận thấy khó khăn của đoàn viên, NLĐ từng bước ổn định, người sử dụng lao động cũng đã có nhiều chính sách hỗ trợ phù hợp để NLĐ yên tâm làm việc.

Đến ngày 01/3/2022, TLĐ ban hành Quyết định số 4292/QĐ-TLĐ về việc dừng thực hiện Quyết định số 3749/QĐ-TLĐ. Như vậy các chính sách về chi hỗ trợ cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 sẽ không còn thực hiện từ ngày 01/3/2022. Chia sẻ với những khó khăn của đoàn viên và NLĐ, các cấp công đoàn đã phối hợp tích cực cùng với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp bằng nguồn kinh phí công đoàn, kinh phí xã hội hóa đã triển khai tốt và kịp thời công tác an sinh xã hội, giúp cho đoàn viên, NLĐ yên tâm làm việc và cố gắng phấn đấu vượt qua những khó khăn hiện tại góp phần ổn định cuộc sống. Trong thời gian tới các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ luôn đồng hành bên cạnh đoàn viên, NLĐ với những hoạt động chăm lo khác ý nghĩa, thiết thực và phù hợp với điều kiện thực tế để đoàn viên, NLĐ thật sự yên tâm lao động sản xuất.

Ban TG-NC

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti