Site banner

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát công đoàn

Ngày 9-10-2019, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức hội thảo “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và cơ sở”.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo.

Tại hội thảo, đại biểu cho rằng, thời gian quan số lượng các cuộc kiểm tra nhiều nhưng chưa hiệu quả, chưa phát hiện hạn chế để chấn chỉnh, phòng ngừa. Các Công đoàn cơ sở (CĐCS) còn nặng thủ tục, hồ sơ sổ sách, chủ yếu phục vụ thi đua hàng năm. Cán bộ Công đoàn (CĐ), Ủy ban Kiểm tra CĐCS nắm chưa bao quát chức năng, nhiệm vụ của kiểm tra, giám sát. Cần phân biệt rạch ròi giữa kiểm tra và giám sát. Ủy ban Kiểm tra CĐCS khó khăn nhất là kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi; kiêm nhiệm nên không chuyên sâu lĩnh vực tài chính.

Ủy ban Kiểm tra hoạt động độc lập nhưng khi kiểm tra đồng cấp còn vị nể, chưa chỉ ra hạn chế để lãnh đạo CĐCS chấn chỉnh hoạt động hiệu quả hơn...

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trần Trung Hào cho rằng, kiến nghị tập huấn cho cán bộ CĐ làm công tác kiểm tra là hoàn toàn hợp lý. Khi nắm chắc quy định thì mạnh dạn hơn trong góp ý, chấn chỉnh hạn chế trong thực hiện điều lệ và tài chính CĐ.

Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Trần Trung Hào đề nghị, Ban tổ chức hội thảo ghi nhận ý kiến của đại biểu. Ủy ban Kiểm tra của LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh việc cắt giảm các thủ tục, hồ sơ không cần thiết. Công tác kiểm tra, giám sát hướng vào chiều sâu và quan tâm đổi mới. Có những hướng dẫn cụ thể để cấp cơ sở dễ thực hiện, đi vào thực chất, không còn đối phó, hình thức. Kiểm tra, giám sát hướng đến thu chi tài chính đúng, đủ theo quy định để đảm bảo cho hoạt động của tổ chức CĐ.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti