Site banner

LĐLĐ tỉnh tổ chức tập huấn xây dựng nông thôn mới 2018

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ ngày 09/3/2018 của LĐLĐ tỉnh về việc tổ chức tập huấn xây dựng nông thôn mới năm 2018. Ngày 25/7/2018, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức 02 lớp tập huấn về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn 02 xã An Phú Trung và Vĩnh An - huyện Ba Tri (02 đơn vị được Ban Chỉ đạo tỉnh giao LĐLĐ tỉnh hỗ trợ), có tổng cộng 205 đại biểu tham dự.

Nội dung tập huấn huấn gồm việc triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác xây dựng nông thôn mới. Một số vấn đề liên quan đến nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đối với chủ trương xây dựng nông thôn mới; việc đăng ký thực hiện các tiêu chí sát hợp với vị trí đang đảm nhận. Các tiêu chí cần tập trung thực hiện tại 02 xã An Phú Trung và Vĩnh An trong thời gian tới.

Qua lớp tập huấn đã góp phần cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; tìm ra những giải pháp, bước đi thích hợp để thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng nông thôn mới của địa phương, nhất là đối với các tiêu chí được quy định đối với xã nông thôn mới.

Ban Tuyên giáo

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti