Site banner

Công đoàn tích cực đưa nghị quyết vào cuộc sống

BDK - Đại hội X Công đoàn tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra vào cuối tháng 3-2018 thành công tốt đẹp. Phóng viên Báo Đồng Khởi đã có cuộc phỏng vấn Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Phan Song Toàn xung quanh nội dung này.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Phan Song Toàn

* Xin ông cho biết kết quả Đại hội X Công đoàn (CĐ) tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã được triển khai như thế nào?

- Ông Phan Song Toàn: Đại hội CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra trong 1 ngày rưỡi (27 và 28-3-2018) và thành công tốt đẹp theo đúng kế hoạch, yêu cầu, cơ cấu nhân sự; đảm bảo về mặt nội dung và hình thức. Ngay trong ngày bế mạc đại hội, LĐLĐ tỉnh đã tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội, thông tin diễn biến đại hội và những kết quả đạt được cho trên 300 cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thuộc CĐ Viên chức tỉnh và LĐLĐ TP. Bến Tre. Sau đó, LĐLĐ các huyện, các CĐ ngành, CĐ các Khu công nghiệp đã tổ chức báo cáo nhanh kết quả đại hội. Tất cả các đơn vị đều kết thúc trước ngày 3-4-2018, với trên 5.000 cán bộ CĐ toàn tỉnh tham dự. Đến ngày 10-4-2018, các CĐ cơ sở đã tổ chức thông tin nhanh kết quả đại hội rộng khắp đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh.

Kết quả Đại hội X cũng đã được Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổng hợp và báo cáo cho Tỉnh ủy và Tổng LĐLĐ Việt Nam; đồng thời, hoàn tất hồ sơ liên quan trình Tổng LĐLĐ Việt Nam chuẩn y kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, các Phó chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

* CĐ sẽ làm gì để đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) đến với tổ chức CĐ và đoàn viên, CNVCLĐ?

- Sau đại hội, LĐLĐ tỉnh hoàn chỉnh các văn kiện đã được đại hội thông qua, in và phát hành văn kiện đại hội gửi đến tận CĐ cơ sở. Sau đó, xây dựng kế hoạch và triển khai NQĐH đến các cấp CĐ và rộng khắp đến cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, kết hợp với các hoạt động cao điểm trong Tháng Công nhân (tháng 5-2018) và các đợt hoạt động của các cấp CĐ.

Để đảm bảo NQĐH đến với tổ chức CĐ và đi vào đời sống đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh sẽ cụ thể hóa bằng các chương trình cụ thể, trên cơ sở chương trình hành động toàn khóa thực hiện NQĐH X CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023 một cách thực chất, đi vào trọng tâm, trọng điểm hàng năm, đề ra giải pháp thực hiện phù hợp với thực tế tại từng địa phương, đơn vị. Nội dung các chương trình phải mang tính khả thi, cụ thể, thiết thực, đáp ứng tâm tư, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ.

Có như vậy, NQĐH mới có sức sống, sức lan tỏa và thật sự đi vào đời sống cán bộ, đoàn viên và người lao động. Từ đó, được đông đảo CNVCLĐ hưởng ứng tích cực, tham gia thực hiện các chương trình, công việc do tổ chức CĐ phát động, đem lại kết quả tốt đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi NQĐH X CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023.

* Đâu là nhiệm vụ trọng tâm của CĐ trong hưởng ứng năm “tăng tốc” 2018, thưa ông?

- Với tinh thần tiến công, nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thực hiện quyết liệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo NQĐH X của Đảng bộ tỉnh đề ra, tỉnh xác định năm 2018 là năm “tăng tốc” để phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hưởng ứng tinh thần đó, CĐ tỉnh đã xác định nhiệm vụ cần triển khai thực hiện trong năm 2018 gồm những nội dung trọng tâm sau:

Sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) và theo sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức CĐ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động và tăng cường các hoạt động xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh năm 2018; thực hiện tốt công tác giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên CĐ, CNVCLĐ.

Tích cực phối hợp với các ngành, địa phương và các đoàn thể tham gia có hiệu quả cuộc vận động xây dựng nông thôn mới; tham gia tuyên truyền, vận động CĐ viên, người lao động và quần chúng nhân dân hưởng ứng chương trình Đồng khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục thực hiện chương trình phát triển đoàn viên, thành lập CĐ cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 06 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đẩy mạnh các hoạt động “hướng về cơ sở”, quan tâm một cách thực chất đến đời sống, việc làm, nhà ở, điều kiện vui chơi, giải trí… cho đoàn viên, CNVCLĐ. Quan tâm triển khai thực hiện các chương trình phúc lợi, an sinh xã hội cho đoàn viên, CNVCLĐ; phối hợp với các ngành chức năng giải quyết vấn đề nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp; vấn đề ký kết hợp đồng lao động; quan tâm chất lượng bữa ăn ca, điều kiện làm việc cho công nhân lao động; quan tâm công tác đào tạo nghề và góp phần giải quyết việc làm, giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Đại biểu biểu quyết thông qua các vấn đề quan trọng trong Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Tr.Quốc

Thực hiện tốt chủ đề của năm và Tháng Công nhân năm 2018: “Mỗi CĐ cơ sở - Một lợi ích đoàn viên”. Mỗi tổ chức CĐ chủ động lựa chọn các đối tác để triển khai chương trình phúc lợi. Đồng thời, đề xuất với người sử dụng lao động tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc một mô hình chăm lo lợi ích cho đoàn viên, người lao động; rà soát thỏa ước lao động tập thể và đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động cam kết để người lao động có “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn” so với năm 2017.

Tăng cường công tác thu kinh phí CĐ 2%, bảo đảm nguồn kinh phí hoạt động cho các cấp CĐ; thực hiện công tác tài chính CĐ đúng với quy định của pháp luật về tài chính - kế toán trên nguyên tắc công khai, minh bạch, tiết kiệm và đảm bảo hoạt động để CĐ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình.

 Nghiên cứu những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) để tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên CĐ và đề ra những định hướng trong việc đổi mới phương thức chỉ đạo và hoạt động của các cấp CĐ, đổi mới quy trình, cách thức tuyên truyền, vận động, phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS, đổi mới công tác cán bộ… nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động CĐ trong thời kỳ hội nhập.

* Ông có nhắn nhủ gì với đoàn viên, CNVCLĐ?

- Phát huy truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và CĐ Việt Nam, tôi mong muốn các cấp CĐ và toàn thể CĐ viên, CNVCLĐ tỉnh nhà luôn đoàn kết, sáng tạo, trau dồi, rèn luyện bản lĩnh giai cấp, đạo đức tác phong nghề nghiệp, không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, kiến thức pháp luật, kiến thức xã hội; không ngừng nỗ lực vươn lên làm chủ khoa học - công nghệ tiên tiến nhằm đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.

Từng cán bộ, đoàn viên CĐ tích cực chủ động đề ra kế hoạch cụ thể để thực hiện đạt hiệu quả các phần việc của mình trong thời gian sớm nhất, góp phần hoàn thành các mục tiêu chung của đơn vị, tổ chức.

Mỗi cán bộ CĐ từ tỉnh đến cơ sở cần ý thức được trách nhiệm của mình trước tổ chức, trước đoàn viên, CNVCLĐ, không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; lấy đoàn viên, CNVCLĐ làm đối tượng vận động; đặt nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ làm nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt và hàng đầu trong hoạt động CĐ.

Các cấp CĐ trong tỉnh cũng cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của các cấp CĐ; nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ CĐ về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm cũng như tư duy sáng tạo, hướng tới xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ thực sự có bản lĩnh, tâm huyết, năng động, sáng tạo và chuyên nghiệp, gắn bó sâu sát với cơ sở, có năng lực tư vấn, thuyết phục, đối thoại, thương lượng và bảo vệ người lao động, nâng cao hiệu quả hoạt động CĐCS.

* Xin cảm ơn ông!

CĐ cần đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, động viên mỗi cán bộ, đoàn viên CĐ, công nhân lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở từng vị trí công tác của mình, góp phần giúp cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh. Việc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ thúc đẩy kinh tế phát triển vững chắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường. Đó chính là những hoạt động thiết thực nhất của tổ chức CĐ, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh giàu đẹp, xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển.

 

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti