Site banner

Công đoàn - 90 năm chặng đường vẻ vang

Từ tháng 6-1976, sau khi Công đoàn (CĐ) toàn quốc thống nhất, Liên hiệp CĐ giải phóng tỉnh được đổi thành Liên hiệp CĐ tỉnh. Từ đó, mạng lưới CĐ huyện, thị và Công đoàn cơ sở (CĐCS) tiếp tục được hình thành và phát triển. Đến tháng 8-1977, toàn tỉnh có 95 CĐCS, với 6.077 đoàn viên. Phương thức tổ chức và hoạt động của CĐ trong giai đoạn mới được quan tâm nghiên cứu, triển khai thực hiện.

Bàn giao nhà cho công đoàn viên Đào Thị Kim Liên ở Thạnh Phú. Ảnh: Văn Minh

Khẳng định vị trí, vai trò

Từ năm 1977 đến nay, CĐ tỉnh đã trải qua 10 kỳ đại hội. Tổ chức CĐ và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh không ngừng được củng cố, trưởng thành, lớn mạnh cả về tư tưởng, tổ chức và mục tiêu hành động, thể hiện rõ trong từng thời kỳ, từng giai đoạn cách mạng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh. Nhất là thời kỳ đổi mới, tổ chức CĐ thường xuyên quan tâm đến công tác tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của CĐ cấp trên cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; trang bị lập trường chính trị, bản lĩnh giai cấp công nhân, làm cho mọi đoàn viên nhận thức được quyền lợi, nghĩa vụ, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân trước đòi hỏi của quê hương, đất nước.

CĐ đã phối hợp tổ chức các phong trào thi đua yêu nước; phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thực hiện quy chế dân chủ, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức CĐ vững mạnh, góp phần chăm lo việc làm, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ. CĐ đã tham gia cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra, giám sát cơ quan nhà nước trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hộ lao động… cho CNVCLĐ theo quy định của pháp luật. Phối hợp vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội; tham gia tốt các phong trào, như: đền ơn đáp nghĩa, vì người nghèo, trợ cấp xã hội, quỹ học bổng “Tấm lòng vàng”, quỹ “Mái ấm CĐ” giúp đỡ cho đoàn viên, CNVCLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở; tham gia đào tạo nghề, tư vấn giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Những hoạt động trên đã khẳng định vị trí, vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức CĐ tỉnh trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; tạo niềm tin của đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân trong tỉnh đối với hoạt động CĐ.

90 năm là chặng đường vô cùng vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ chức CĐ Việt Nam, trong đó có giai cấp công nhân và tổ chức CĐ tỉnh. Với sự phát triển nhanh và bền vững, đến nay, toàn tỉnh có 13 CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở; 1.193 CĐCS, với 85.712 đoàn viên/95.111 CNVCLĐ, đạt tỷ lệ 90,12%. Mỗi bước trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức CĐ tỉnh đều gắn liền với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh, cùng với sự cộng tác chặt chẽ, sự phối hợp hỗ trợ đầy trách nhiệm của chính quyền, các ngành, các cấp, MTTQ và các đoàn thể đối với phong trào CNVCLĐ; sự nỗ lực, phấn đấu vượt bậc của đông đảo cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong tỉnh.

Phát triển tổ chức CĐ, đoàn viên

Năm 2019 là năm sắp hết nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh; là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII CĐ Việt Nam, Nghị quyết Đại hội X CĐ tỉnh nhiệm kỳ 2018 - 2023, đặc biệt là chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam (28-7-1929 - 28-7-2019), thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai đến các cấp CĐ. Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở cụ thể hóa các hoạt động tập trung như: tổ chức lễ biểu dương gương đoàn viên tiêu biểu, thực hiện các công trình, phần việc; tham gia tốt các phong trào “Ngày Chủ nhật nông thôn mới”… và sẽ lan tỏa, ấn tượng trong “Tuần lễ cao điểm” từ ngày 21 đến 27-7-2019. Toàn tỉnh đồng loạt tổ chức “Ngày đoàn viên CĐ” vào ngày 21-7-2019 (Chủ nhật). Các CĐCS tổ chức nhiều hoạt động, với các nội dung chủ yếu là kết nạp đoàn viên, chăm lo phúc lợi, văn hóa, thể thao, tư vấn chăm sóc sức khỏe...

Hội thi cắm hoa cho công nhân do Công đoàn các khu công nghiệp tổ chức. Ảnh: A.Nguyệt

Công tác vận động thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước và phát triển đoàn viên là nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức CĐ. LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp CĐ tổ chức vận động phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS đạt chỉ tiêu được giao; phấn đấu mỗi CĐCS giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Có hình thức kết nạp đoàn viên, giới thiệu đoàn viên cho Đảng phù hợp gắn với các hoạt động kỷ niệm, phát triển lớp đoàn viên 90 năm CĐ Việt Nam, lớp đảng viên 90 năm CĐ Việt Nam. Tổ chức tọa đàm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động và xây dựng CĐCS vững mạnh, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.

Công tác chăm lo đời sống, an sinh xã hội đối với đoàn viên, CNVCLĐ được các cấp CĐ quan tâm thực hiện bằng nguồn lực nội tại và vận động xã hội hóa, ngày càng được nhiều cá nhân, đơn vị, tổ chức đóng góp, hỗ trợ.

Chăm lo cho đoàn viên

Hướng đến kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, các cấp CĐ trong tỉnh tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trợ cấp cho đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y, phấn đấu xây dựng và bàn giao 20 căn nhà “Mái ấm CĐ” cho đoàn viên CĐ gặp khó khăn về nhà ở… CĐ tiếp tục thực hiện thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp tổ chức cung cấp hàng hóa với giá ưu đãi cho đoàn viên, người lao động tại các khu công nghiệp của tỉnh. Phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các doanh nghiệp.

Hoạt động tập trung chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam: Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu Phan Mộng Hương được Tổng LĐLĐ Việt Nam chọn tham dự hội nghị biểu dương gương đoàn viên, CNVCLĐ tiêu biểu toàn quốc tại Hà Nội. LĐLĐ tỉnh tổ chức mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập CĐ Việt Nam, nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của tổ chức CĐ. Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân; vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và những đóng góp to lớn của tổ chức CĐ Việt Nam. Qua đó, nâng cao nhận thức về giai cấp công nhân, sự hiểu biết về tổ chức CĐ và ghi nhận những thành quả đạt được từ những nỗ lực phấn đấu của CĐ tỉnh nhà trong thời gian qua.

Trong buổi lễ sẽ kết hợp trao nhiều phần thưởng, giải thưởng, kỷ niệm chương cho cán bộ CĐ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp CĐ; trao bằng khen UBND tỉnh cho 90 đoàn viên, công nhân lao động tiêu biểu xuất sắc trong sản xuất và cá nhân đạt giải thưởng cuộc thi ảnh “Nét đẹp CĐ và người lao động” do LĐLĐ tỉnh phát động.

Với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, vị trí, vai trò, chức năng của tổ chức CĐ tỉnh ngày càng được khẳng định, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của người lao động, góp phần thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, của tổ chức CĐ, cùng sự ổn định chính trị và sự phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà trong thời gian tới.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti