Site banner

Khi doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất có được phép cho NLĐ nghỉ việc hay không?

Câu hỏi: 
Khi doanh nghiệp thay đổi quy trình sản xuất có được phép cho NLĐ nghỉ việc hay không?
Trả lời: 

Khi thay đổi quy trình sản xuất dẫn tới dôi dư lao động và không thể giải quyết việc làm mới cho NLĐ thì doanh nghiệp có quyền cho NLĐ thôi việc. Trường hợp này luật không quy định thời hạn thông báo trước cho NLĐ. Tuy nhiên, nếu phải cho thôi việc từ 02 NLĐ trở lên thì doanh nghiệp phải trao đổi với Ban chấp hành Công đoàn cơ sở để xây dựng và thực hiện phương án sử dụng lao động. Trong đó phải nêu rõ số lượng lao động tiếp tục sử dụng, số lượng đào tạo lại, số lượng nghỉ hưu, số chấm dứt hợp đồng…Đồng thời, doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước về lao động cấp tỉnh biết trước trong thời hạn 30 ngày trước khi cho NLĐ thôi việc.

Căn cứ pháp lý: Điều 44, 46 Bộ luật Lao động 2012;

Điều 13 Nghị định 05/2015/NĐ-CP

Chuyên mục: 
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti