Site banner

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp Công đoàn phối hợp với cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nội dung quán triệt đảm bảo tính hệ thống, giúp cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các cấp Công đoàn xác định đây là nội dung chính của chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ đầu năm và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp Công đoàn, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nghiêm túc học tập, quyết tâm làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; gắn với thực hiện nhiệm vụ của các cấp Công đoàn và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, ngành, cơ quan, đơn vị. Công đoàn lồng ghép tuyên truyền các nội dung này vào sinh hoạt nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống, ngày thành lập của ngành, địa phương; tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, tọa đàm, giao lưu gặp mặt những cán bộ, đoàn viên, công nhân ưu tú làm sâu sắc thêm những nội dung cơ bản, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những trường hợp có biểu hiện nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm theo, hình thức, báo cáo không trung thực cần kịp thời phê bình, uốn nắn; mạnh dạn, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải giới thiệu, khen thưởng vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đảng 3-2, sinh nhật Bác 19-5, Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7…

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti