Site banner

Đẩy mạnh phong trào thi đua trong hệ thống Công đoàn

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đồng Khởi xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công nhân và công đoàn (CĐ). Qua đó, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua - khen thưởng (TĐ-KT), các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua (PTTĐ) do Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy và UBND tỉnh phát động.

Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn trao thưởng cho các cá nhân.

Khen thưởng kịp thời

Trong 5 năm qua, các cấp CĐ đã bám sát tiêu chuẩn, đối tượng theo quy định của Luật TĐ-KT, Quy chế TĐ-KT của Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh, duy trì bình xét các danh hiệu TĐ, kịp thời ghi nhận, động viên, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước (TĐYN). Tổng kết PTTĐ hàng năm, có 95% cán bộ, đoàn viên CĐ đạt đoàn viên CĐ xuất sắc. 94,21% Công đoàn cơ sở (CĐCS) khu vực Nhà nước đạt vững mạnh; 56,4% CĐCS khu vực ngoài quốc doanh đạt vững mạnh. Riêng năm 2019, có 20% CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 16 cờ TĐ, 117 bằng khen, 1 bằng Lao động sáng tạo; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 133 cán bộ CĐ. LĐLĐ tỉnh tặng 82 cờ TĐ, 5.786 bằng khen; trao “Giải thưởng 28-7” cho 118 chủ tịch CĐCS. Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tặng 16.457 giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ và các chuyên đề.

LĐLĐ tỉnh đã xét chọn và giới thiệu về Tổng LĐLĐ tuyên dương 1 chủ tịch CĐCS tiêu biểu (Phan Mộng Hương - Chủ tịch CĐCS Bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu), 1 cán bộ nữ CĐ tiêu biểu (Bạch Kim Oanh - Phó chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Công ty TNHH may mặc Alliance One), 1 chủ tịch CĐCS tiêu biểu xuất sắc trong thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể và đối thoại tại nơi làm việc (Phạm Văn Minh - Chủ tịch CĐCS, Công ty TNHH may mặc Alliance One), 1 bí thư chi bộ tiêu biểu (Lư Sanh Võ - Chủ tịch CĐCS Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre, cán bộ phụ trách công tác Đảng, đoàn thể công ty); giới thiệu về Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh 1 điển hình (Bạch Kim Oanh - Phó chủ tịch CĐCS, Trưởng ban Nữ công Công ty TNHH may mặc Alliance One) để tuyên dương trong hội nghị điển hình tiên tiến do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Qua đó, xem xét giới thiệu về tỉnh 1 tập thể hoặc cá nhân tiêu biểu nhất trong thực hiện các PTTĐ của CĐ trong 5 năm qua.

Theo Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, việc triển khai thực hiện các PTTĐ và công tác KT của các cấp CĐ đã có sự đổi mới về nội dung và phương thức. Các PTTĐ đã gắn kết với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và việc hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị. PTTĐ ở các cấp CĐ đã từng bước được đổi mới cả về nội dung và hình thức, khơi dậy tính tích cực, chủ động, năng động, sáng tạo của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), xây dựng tác phong làm việc chuẩn mực và chuyên nghiệp, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tham gia xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, chính quyền các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Chỉ tiêu phấn đấu hàng năm

Theo Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn, CĐ đã thống nhất chỉ tiêu phấn đấu hàng năm như sau: 100% đơn vị tổ chức phát động PTTĐ lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại và các ngày lễ lớn trong năm. Trên 95% cán bộ, đoàn viên CĐ đạt đoàn viên CĐ xuất sắc. Từ 90% trở lên CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở, 100% CĐCS khu vực nhà nước và 65% CĐCS khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trên 90% nữ CNVCLĐ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” các cấp. Duy trì phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. 100% DN thực hiện tốt phong trào và hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

Giải pháp thực hiện là: Tiếp tục tổ chức tốt việc học tập, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác TĐ-KT; tạo sự chuyển biến, nâng cao nhận thức của các cấp CĐ và CNVCLĐ về đổi mới công tác TĐ-KT, chú trọng các DN ngoài Nhà nước, DN có vốn đầu tư nước ngoài.

 Đẩy mạnh phong trào TĐYN trong CNVCLĐ, nhất là các PTTĐ “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh - sạch - đẹp - bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức CĐ”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”; “Liên kết phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào “Xây dựng nông thôn mới” và cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức TĐ thực hiện văn hóa công sở”. CĐ vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia có hiệu quả các PTTĐ do Tỉnh ủy, UBND tỉnh phát động.

 Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tổ chức và hoạt động TĐ-KT. Mục tiêu TĐ tập trung vào việc thực hiện và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các cấp CĐ, chú trọng PTTĐ ở khu vực DN ngoài Nhà nước. Nội dung TĐ cụ thể, thiết thực, rõ ràng, sát với thực tế. Hình thức TĐ đa dạng, phù hợp để CNVCLĐ tham gia. Nâng cao chất lượng công tác KT, để mỗi hình thức KT đều thật sự khích lệ, động viên tập thể, cá nhân tích cực, tâm huyết và có nhiều đóng góp cho hoạt động CĐ. KT, tuyên dương các gương tốt phải chú trọng tính thường xuyên, quan tâm động viên các phong trào mới.

“Công tác tổ chức TĐ-KT được củng cố và tăng cường. Công tác KT được thực hiện nghiêm túc, kịp thời đối với các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào TĐYN. Công tác tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến chuyển biến tích cực. Nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong các PTTĐ được lan tỏa và được sự hưởng ứng mạnh mẽ của đội ngũ cán bộ CNVCLĐ trong tỉnh”.

(Phó chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Huỳnh Văn Tấn)

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti