Site banner

Công nhân, viên chức, lao động tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua

Giai đoạn 2016 - 2020, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tổ chức phong trào thi đua yêu nước đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Các cấp Công đoàn (CĐ) đã xây dựng các chương trình, kế hoạch, phát động thi đua, khen thưởng thiết thực, hiệu quả, phù hợp với tình hình của từng địa phương, đơn vị.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thị Kim Dung trao thưởng cho gương điển hình trong các phong trào thi đua.

Triển khai các phong trào thi đua

Toàn tỉnh có 1.180 công đoàn cơ sở (CĐCS), với 83.582/91.422 công nhân, viên chức, lao động (CN, VC, LĐ), chiếm tỷ lệ 91,42%. LĐLĐ tỉnh đã thành lập 3 khối thi đua, gồm: khối huyện, khối CĐ ngành, khối CĐCS, tạo ra điều kiện và phương thức tổ chức thi đua mới. Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch thi đua của LĐLĐ tỉnh, các cấp CĐ đã chủ động phát động phong trào thi đua đến từng đơn vị và cán bộ, CN, VC, LĐ.

CĐ các cơ quan khối hành chính, khối Đảng, đoàn thể đã tích cực, chủ động tổ chức tốt các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với phong trào “Tham mưu tốt, phục vụ giỏi”. Tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng người cán bộ (CB), công chức (CC), VC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XII “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Từ đó, CB, CC, VC phát huy dân chủ, thực hiện cải cách hành chính, nâng cao chất lượng tham mưu và tinh thần phục vụ, tham gia giám sát và phản biện xã hội; xây dựng công sở văn minh, văn hóa, an toàn, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị.

Trong mỗi ngành, mỗi lĩnh vực đều đã cụ thể hóa bằng phong trào thi đua: “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” gắn với “Mỗi CĐCS có 1 mô hình hoạt động sáng tạo, phấn đấu mỗi đoàn viên CĐ có 1 đổi mới”; phong trào “Dạy tốt, học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” của ngành giáo dục; phong trào thi đua “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của CB y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế “Xanh - sạch - đẹp” của ngành y tế; phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Tham mưu tốt, phục vụ giỏi” gắn với thực hiện cuộc vận động xây dựng người CB, CC “trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “CB, CC, VC nói không với tiêu cực” của CĐ Viên chức tỉnh…

Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong các doanh nghiệp (DN) được xem là một trong những yếu tố để thúc đẩy sản xuất phát triển. Từng DN đã tổ chức, phát động cụ thể bằng các phong trào như: “Thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh”, “Năng suất - chất lượng - hiệu quả - đảm bảo an toàn vì sự phát triển của DN”… Các phong trào thi đua đem lại những kết quả đáng phấn khởi, tạo khí thế khẩn trương, hăng hái và quyết tâm cao để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh ở từng đơn vị, DN; thực hiện nghiêm túc các quy định về môi trường, an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, xây dựng tác phong công nghiệp và ý thức tuân thủ pháp luật.

Khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân

Trong 5 năm qua, CN, VC, LĐ có 28.701 sáng kiến kinh nghiệm; thêm 65 Thầy thuốc ưu tú, 4 Nhà giáo ưu tú; 52 cá nhân được tặng Huân chương Lao động; 2 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc; 362 cá nhân được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 472 cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh; 8.453 lượt cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; 61.569 lượt cá nhân đạt danh hiệu Lao động tiên tiến; 19.577 lượt cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 cá nhân được trao Giải thưởng Hải Thượng Lãn Ông do Bộ Y tế phát động, 1 cá nhân có công trình đạt Giải thưởng cấp Quốc gia. 190.096 lượt chị được công nhận “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, trong đó có 15.799 chị được CĐCS khen thưởng; 2.714 chị được CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tặng giấy khen; 495 chị được LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen; 4 tập thể được nhận cờ thi đua, 8 tập thể và 3 cá nhân được bằng khen của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng 4 cờ thi đua, 10 bằng khen; UBND tỉnh tặng 22 bằng khen; LĐLĐ tỉnh tặng 31 bằng khen cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”. Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 16 cờ thi đua, 117 bằng khen, 1 bằng Lao động sáng tạo; 1 giải thưởng “CB, CC, VC trẻ giỏi” toàn quốc lần thứ IV, năm 2017; tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức CĐ” cho 133 CB CĐ; LĐLĐ tỉnh tặng 82 cờ thi đua, 5.786 bằng khen; trao “Giải thưởng 28-7” cho 118 chủ tịch CĐCS. Các CĐ cấp trên trực tiếp cơ sở tặng 16.457 giấy khen cho các tập thể và cá nhân nhiều thành tích xuất sắc trong hoạt động CĐ và các chuyên đề.

Tổng kết phong trào thi đua hàng năm có 95% CB, đoàn viên CĐ đạt đoàn viên CĐ xuất sắc; có 94,21% CĐCS khu vực nhà nước đạt vững mạnh, 56,4% khu vực ngoài quốc doanh đạt vững mạnh. Riêng năm 2019, có 20% CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” đã khơi dậy lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, sức sáng tạo của đông đảo nữ CB, CC, VC, LĐ. Trong nhiều lĩnh vực, nữ CB, CC, VC, LĐ luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong điều hành sản xuất, kinh doanh, các chị luôn năng động, sáng tạo, bám sát nhu cầu thị trường, mở rộng liên doanh, chăm lo đời sống cho người lao động. Trong nghiên cứu khoa học và ứng dụng khoa học công nghệ đã có hàng trăm đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, sáng kiến kinh nghiệm do nữ chủ trì hoặc tham gia.
bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti