Site banner

Chuẩn bị tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020

Người lao động tại Khu Công nghiệp Giao Long tham gia hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động.

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020. Thời gian diễn ra các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 được tổ chức từ ngày 1 đến ngày 31-5-2020, trong phạm vi toàn tỉnh. Chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 là “Đẩy mạnh điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu thông tin, tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức trách nhiệm đối với người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29 ngày 18-9-2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có thể có hại tại nơi làm việc, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo sức khỏe, bảo đảm tính mạng của người lao động.

Từng doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động, tăng cường công tác tự kiểm tra; rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

Tập trung hướng về cơ sở doanh nghiệp và người lao động trong cả khu vực có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động. Có sự tham gia phối hợp của các ngành địa phương, đơn vị, doanh nghiệp và người lao động tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020. 

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti