Site banner

Tóm tắt lịch sử Công đoàn tỉnh Bến Tre

Ở Bến Tre, tổ chức Hội được hình thành và hoạt động vào khoảng cuối năm 1926, đầu năm 1927. Tỉnh bộ Việt Nam cách mạng Thanh niên được thành lập. Hoạt động chủ yếu của Hội là tuyên truyền mục đích tôn chỉ chủ nghĩa Mác-Lênin qua sách báo của đồng chí Nguyễn Ái Quốc từ nước ngoài gửi về.

Ngày 28/7/1929 một sự kiện lịch sử quan trọng của phong trào công nhân cả nước diễn ra, Tổng công hội đỏ Bắc kỳ được thành lập, xuất bản báo “Lao động” và tạp chí “Công hội đỏ” làm cơ quan truyền bá lý luận của Công hội đỏ trong giai cấp công nhân. Đến cuối năm 1929 ở Nam kỳ có Tổng công hội đỏ Sài Gòn- Chợ Lớn và Tổng công hội đỏ Phú Riềng. Cũng vào cuối năm 1929, ảnh hưởng của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên đã lan rộng trong quần chúng công nông. Trước yêu cầu bức thiết của tình hình cách mạng các kỳ bộ: Bắc - Trung - Nam đã tự chuyển qua tổ chức cộng sản. Ngày 03/2/1930, Hồ Chí Minh với tư cách đại diện cho quốc tế cộng sản tới Hương Cảng (Trung Quốc) triệu tập Hội nghị đại biểu các tổ chức cộng sản để thống nhất các tổ chức ấy lại và thành lập một đảng cộng sản thống nhất đặt tên Đảng cộng sản Việt Nam (sau đổi thành Đảng cộng sản Đông dương).

Từ đây có sự tác động của việc thành lập chi bộ Tân Xuân (Ba Tri), chi bộ đảng đầu tiên của Bến Tre ra đời (4/1930). Tháng 5/1930 được sự hỗ trợ tích cực của chi bộ đảng Tân Xuân, đồng chí Lê Hợi đứng ra vận động và thành lập công hội Ba Tri trên cơ sở xây dựng và phát triển các tổ chức hội của thợ thủ công, thợ bạc, thợ hồ, thợ may. Đây là tổ chức công hội đỏ đầu tiên của tỉnh Bến Tre.

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti