Site banner

Danh sách Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Bến Tre

BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH KHÓA X,
NHIỆM KỲ 2018 - 2023
(11 Đồng chí, khuyết 3)

Đồng chí: Phan Song Toàn

- Chủ tịch

Đồng chí: Huỳnh Văn Tấn

- Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Trưởng Ban Chính sách - Pháp luật

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Dung

- Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

Đồng chí: Võ Tấn Đức

- Chánh Văn phòng

Đồng chí: Nguyễn Hoàng Thắng

- Chủ nhiệm VP. Ủy ban kiểm tra

Đồng chí: Võ Thị Thúy Mai

- Trưởng Ban Tài chính

Đồng chí: Phạm Hòa

- Phó Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công

Đồng chí: Phan Trần Mai Trinh

- Chủ tịch Công đoàn Các khu công nghiệp