Site banner

Các đồng chí Lãnh đạo qua các thời kỳ

CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO QUA CÁC THỜI KỲ

- Đồng chí: Lê Hợi (1910-1978)

- Người phụ trách công hội đầu tiên ở Bến Tre.

- Đồng chí: Nguyễn Văn Mười (Nghệ Sanh)

- Thư ký LHCĐ tỉnh (1948-1949).

- Đồng chí: Lê Văn Lượng (Mười Tấn)

- Thư ký LHCĐ giải phóng tỉnh (1/1975-1976).

- Đồng chí: Lê Thị Phú (Hai Tổng)

- Ủy viên BTV Tỉnh ủy

- Thư ký LHCĐ tỉnh khóa I, II, III.

- Đồng chí: Võ Thành Tươi (Thành Long)

- Tỉnh ủy viên

- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa IV.

- Đồng chí: Lê Thị Thanh Liêm

- Ủy viên BTV Tỉnh ủy

- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa V

- Đồng chí: Nguyễn Tấn Phát

- Phó Chủ tịch, Quyền Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa V 

- Đồng chí: Nguyễn Văn Bằng

- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VI, VII

- Đồng chí: Lê Văn Quyền

- Tỉnh ủy viên

- Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa VIII, IX

Đồng chí: Phan Song Toàn

- Tỉnh ủy viên

- Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ VN khóa XII, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X

Đồng chí: Nguyễn Phúc Linh

- Tỉnh ủy viên

- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa X

 

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti