Site banner

Trợ cấp cho CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng công nhân

Thực hiện Kế hoạch số 194/KH-LĐLĐ ngày 17/3/2021 của Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Giồng Trôm về việc tổ chức các hoạt động Tháng công nhân - Tháng 5 năm 2021. LĐLĐ huyện và CĐCS tổ chức thực hiện đạt kết quả cụ thể:

Công tác tuyên truyền giáo dục:

- Tuyên tuyền, học tập các Chỉ thị, NQ của Đảng; phòng, chống dịch Covid-19; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII; tuyên truyền ý nghĩa và tinh thần bất diệt ngày Quốc tế Lao động lần đầu tiên được tổ chức mittinh trọng thể sau khi giành độc lập (01/5/1946); tầm quan trọng của Sắc lệnh 56 ngày 29/4/1946 qui định NLĐ được nghỉ làm việc và có hưởng lương trong ngày Quốc tế Lao động; tuyên truyền ý nghĩa, mục đích và các hoạt động “Tháng công nhân” năm 2021 gắn với tuyên truyền hưởng ứng “Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động”; đặc biệt tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 có 303 cuộc với 14.148/14.564 cán bộ, CNVCLĐ, tỷ lệ 97,14%.

- Phát động phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy; phát động cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn và người lao động” năm 2021. Phát động CNVCLĐ tham gia Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, có 709 người với 789 lượt tham gia; triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”, kết quả có 69 sáng kiến tham gia dự thi, LĐLĐ huyện xét chọn 01 sáng kiến đề nghị về LĐLĐ tỉnh biểu dương, khen thưởng.

- Tham gia cùng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra 03 công ty (công ty TNHH MTV JIVINA, công ty TNHH MTV Mặt nạ Thạch dừa E.Z Costec Việt Nam, công ty TNHH Hiệp Thanh)  về công tác an toàn vệ sinh lao động và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đ/c Võ Thị Loan Trầm, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao trợ cấp cho CĐV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân Tháng công nhân

Công tác chăm lo đoàn viên công đoàn và người lao động:

- LĐLĐ huyện xét trợ cấp khó khăn cho 30 CNLĐ, mỗi suất 300.000 đồng; CĐCS xét trợ cấp khó khăn cho 45 CNLĐ, mỗi suất 200.000 đồng; thăm và trao quà cho 20 công nhân bị tai nạn lao động mất sức từ 35% trở lên trên địa bàn huyện, mỗi suất 500.000 đồng. Ngoài ra LĐLĐ huyện xét và đề nghị về LĐLĐ tỉnh xét 02 căn nhà Mái ấm Công đoàn cho công đoàn viên gặp khó khăn về nhà ở tại xã Lương Phú và trường MN Mỹ Thạnh.

- Đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động chỉnh giá trị bữa ăn ca lên cao hoặc bằng 15.000 đồng tại các doanh nghiệp: có 16/19 doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca cho CNLĐ (05 doanh nghiệp hỗ trợ: 15.000 đồng/người; 01 doanh nghiệp hỗ trợ: 17.000 đồng/người; 01 doanh nghiệp hỗ trợ: 18.000 đồng/người; 06 doanh nghiệp hỗ trợ: 20.000 đồng/người; 01 doanh nghiệp hỗ trợ 22.000 đồng/người; 01 doanh nghiệp hỗ trợ: 30.000 đồng/người; 01 doanh nghiệp hỗ trợ 35.000 đồng/người).

Nhìn chung mặc dù bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nhưng công tác tuyên truyền và chăm lo cho CNVCLĐ nhân Tháng công nhân - Tháng 5 năm 2021 trên địa bàn huyện được các cấp lãnh đạo, tổ chức Công đoàn quan tâm và thực hiện tốt./.

LĐLĐ huyện