Site banner

Trao trợ cấp khó khăn Tháng công nhân năm 2021

Chủ tịch LĐLĐ huyện Nguyễn Thanh Phong trao trợ cấp khó khăn cho CNLĐ Công ty MIRAI

Thực hiện Kế hoạch số 219/KH-LĐLĐ ngày 05/3/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre về việc tổ chức các hoạt động “Tháng công nhân” - tháng 5 năm 2021, ngày 28/5/2021 Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Mỏ Cày Bắc trao 30 suất trợ cấp khó khăn cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn trong các Công đoàn cơ sở ngoài quốc doanh với số tiền 9 triệu đồng.

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm của tổ chức Công đoàn đối với công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Đồng thời tạo ra động lực để động viên, khích lệ đoàn viên và người lao động làm việc tốt hơn, có năng suất chất lượng cao hơn và ngày càng gắn bó với tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ huyện MCB