Site banner

Trao quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Thực hiện chủ trương của Liên đoàn Lao động tỉnh về vận động đóng góp ủng hộ công nhân lao động khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức đã tích cực vận động các Công đoàn cơ sở ủng hộ tiền và vật chất. Từ nguồn vận động trên, Liên đoàn Lao động tỉnh quyết định hỗ trợ cho công nhân lao động trong hệ thống Công đoàn Viên chức.

Đồng chí Võ Văn Hoàng Em - Chủ tịch Công đoàn Viên chức trao quà cho CNLĐ

Chiều ngày 29/10/2021, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Giám đốc Cơ sở gia công lưới an toàn tổ chức trao quà cho công nhân lao động trực tiếp sản xuất. Tổng số quà là 26 phần mỗi phần gồm 10 kg gạo và 01 thùng mì tôm, trong đó Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ 25 phần gạo và 10 thùng mì tôm, số còn lại do Ban Giám đốc Cơ sở gia công lưới an toàn hỗ trợ.

Phát biểu tại buổi trao, đại diện công nhân lao động đã rất cảm ơn sự quan tâm của tổ chức Công đoàn và chính quyền, các phần quà rất có ý nghĩa và ý nghĩa hơn là đúng trong thời điểm khó khăn khi cả nước nói chung và công ty phải chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19. .

Buổi trao quà được tổ chức đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch Covid-19 và có ý nghĩa nhân văn sâu sắc.  

CĐVC