Site banner

Thực hiện Công trình công nhân

Thiết thực chào mừng Tháng công nhân năm 2021, chào mừng thành công bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, nhằm chung tay cùng bà con nhân dân ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh và ấp An Hội A, xã An Thuận xây dựng thành công xã Nông thôn mới năm 2021. Ngày 31/5/2021, LĐLĐ huyện Thạnh Phú phối hợp với CĐCS xã An Thuận và xã Bình Thạnh tổ chức khởi công xây dựng công trình công nhân đường cống thoát nước ở ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh và ấp An Hội A, xã An Thuận.

Thi công công trình ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh

Công trình cống thoát nước ấp Thạnh Lợi, xã Bình Thạnh có chiều dài trên 150m, kinh phí xây dựng 15 triệu đồng; trong đó nhân dân trong khu vực hưởng lợi đóng góp 7 triệu đồng và Quỹ công trình công nhân LĐLĐ huyện hỗ trợ 8 triệu đồng. Công trình cống thoát nước ấp An Hội A, xã An Thuận có chiều dài trên 300m, kinh phí xây dựng 38 triệu đồng; trong đó nhân dân trong khu vực hưởng lợi đóng góp 23 triệu đồng và Quỹ công trình công nhân LĐLĐ huyện hỗ trợ 15 triệu đồng. Xã Bình Thạnh và xã An Thuận có nhiều khu vực bị ngập úng, ảnh hưởng rất lớn đến đời sống và sản xuất của người dân, việc xây dựng các cống thoát nước giúp khắc phục tình trạng ngập úng vào mùa mưa đem lại niềm vui lớn cho người dân khu vực hưởng lợi.

Trong năm 2021, LĐLĐ huyện đề ra chỉ tiêu thực hiện 04 công trình công nhân tham gia xây dựng nông thôn mới ở 03 xã: Hòa Lợi, Bình Thạnh và An Thuận; hiện đã thực hiện 02 công trình, còn lại 02 công trình dự kiến thực hiện trong tháng 6/2021 là xây dựng công trình đường cống thoát nước ở ấp Thạnh Lại và công trình thắp sáng tuyến đường quê tại xã Hòa Lợi, kinh phí thực hiện các công trình được trích từ nguồn quỹ Công trình công nhân do cán bộ, CNVCLĐ huyện nhà đóng góp.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện