Site banner

Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2022

Thực hiện chương trình công tác, kiểm tra giám sát, phản biện xã hội năm 2022, LĐLĐ huyện Giồng Trôm tiến hành giám sát Ủy ban nhân dân xã Hưng Lễ về việc thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập (theo Điều 4 Nghị định 04/NĐ-CP ngày 09/1/2015 của Chính Phủ); Giám sát Công ty CP xuất nhập khẩu Bến Tre đối với việc thực hiện Quy chế dân chủ tại nơi làm việc (tại mục 1, 2 chương 5 theo Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/2/2020 của Chính Phủ).

Đoàn giám sát làm việc tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu Bến Tre

Nhìn chung các đơn vị đã thực hiện tốt theo nội dung thông báo giám sát của LĐLĐ huyện. Tại buổi làm việc, đoàn đã nghe các đơn vị báo cáo những thuận lợi, khó khăn trong thời gian qua và đề xuất những giải pháp để thời gian tới thực hiện tốt hơn.

Kết thúc buổi làm việc, đồng chí Phạm Thị Thu Trang - HUV, Chủ tịch LĐLĐ huyện đã biểu dương tinh thần của tập thể cơ quan, doanh nghiệp trong thời gian qua đã cùng với chính quyền, địa phương phát huy tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, đơn vị. Đồng thời đồng chí cũng động viên các đơn vị cố gắng khắc phục khó khăn, hạn chế, phát huy kết quả đạt được để cùng địa phương thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng đề ra.

Đến nay LĐLĐ huyện đã tiến hành kiểm tra, giám sát được 22 cuộc, trong đó kiểm tra Điều lệ và Tài chính công đoàn 20 CĐCS trường học, ngành huyện và 02 cuộc giám sát và phản biện xã hội.

LĐLĐ huyện