Site banner

Thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2021

Thiết thực theo tinh thần Quyết định 217-QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội của các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội và hướng dẫn số 726/HD-TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh, ngay từ đầu năm, LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy, Ban Dân vận Huyện ủy kế hoạch giám sát và phản biện xã hội và được Thường trực đồng ý chủ trương thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội tại 04 đơn vị.

Đoàn giám sát thực hiện công tác giám sát theo quyết định 217 tại đơn vị Trường MG Mỹ Hưng

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã mời các cơ quan liên quan cùng tham gia đoàn giám sát, đoàn tiến hành giám sát tại 04 đơn vị gồm: Trường TH Thạnh Hải, Trường THCS Trần Thị Tiết, Trường THCS Hòa Lợi và Trường MG Mỹ An. Qua khảo sát đoàn đã ghi nhận được 31 ý kiến của CNVCLĐ, các ý kiến xoay quanh vấn đề khen thưởng, chế độ BHXH, BHYT, phân công lao động, bổ nhiệm cán bộ, việc điều hành của người đứng đầu đơn vị…Phát biểu trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn và sau khi được góp ý của tập thể thì thủ trưởng các đơn vị cũng đã nhìn nhận tiếp thu trên tinh thần cầu thị. Đại diện các thành viên trong đoàn đã có những ý kiến phản hồi cho CNVCLĐ tại đơn vị.

Kết thúc đợt giám sát, LĐLĐ huyện đã có báo cáo gửi Ban Dân vận Huyện ủy theo dõi và có những ý kiến đề xuất với các cơ quan chức năng của huyện thực hiện.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện