Site banner

Thăm và trao trợ cấp “Tháng công nhân”

Nhân dịp Tháng công nhân năm 2021, thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh về việc thăm và trao trợ cấp cho CNVCLĐ, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã xét và trao trợ cấp cho 10 công đoàn viên bị bệnh nặng, đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và đoàn viên bị tai nạn lao động, tổng số tiền là 3.400.000đ và trao 250 bộ quần áo trị giá 12.500.000đ.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện