Site banner

Tập huấn nghiệp vụ Công đoàn và Bộ luật Lao động năm 2019

Nhằm giúp cho các đồng chí UV BCH, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Trưởng ban Nữ công và Trưởng ban Thanh tra nhân dân trực thuộc CĐCS nắm chắc các nội dung cơ bản của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của hoạt động công đoàn và những điểm mới của Bộ luật Lao động 2019.

Quan cảnh lớp tập huấn

Qua rà soát, hiện toàn huyện chỉ còn 40 cán bộ CĐCS chưa qua tập huấn, nhằm kịp thời trang bị những kiến thức cơ bản để số cán bộ mới tự tin trong thực hiện nhiệm vụ, vào ngày 11/11/2021 Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã tổ chức lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn gồm: Điều lệ Công đoàn Việt Nam, những kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của hoạt động công đoàn, hoạt động của Ủy ban Kiểm tra, hoạt động của Ban Nữ công, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và các điểm mới của Bộ luật Lao động sửa đổi bổ sung 2019. Tham dự lớp tập huấn có 40 đồng chí cán bộ CĐCS mới tham gia lần đầu chưa qua tập huấn. Nhìn chung, qua tập huấn các đồng chí đều nắm vững những nội dung cơ bản của vấn đề trên, nhằm góp phần trang bị cho các đồng chí trong thực thi nhiệm vụ lĩnh vực mình phụ trách và điều hành nhiệm vụ tại cơ sở trong thời gian tới, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện