Site banner

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong tổ chức Công đoàn

Trong giai đoạn hiện nay, tổ chức Công đoàn, nhất là cán bộ, đoàn viên đang chịu tác động của nhiều nhân tố kinh tế - xã hội phức tạp đan xen nhau. Bên cạnh đó, suy giảm kinh tế dẫn đến công nhân lao động mất việc, giảm giờ làm, việc thực hiện các chế độ chính sách không được đảm bảo, công đoàn cơ sở (CĐCS) chưa thực sự phát huy được vai trò, chức năng “Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho công nhân lao động”. Hoạt động kiểm tra, giám sát tại một số CĐCS nhất là ở các CĐCS Khối doanh nghiệp còn mang tính hình thức, cán bộ làm công tác kiểm tra giám sát thiếu chủ động, chưa vững về nghiệp vụ, việc xây dựng và thực hiện các chương trình, kế hoạch kiểm tra chưa bám sát thực tế, thiếu trọng tâm, trọng điểm. Chính vì thế, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát trong hệ thống công đoàn để kịp thời phát hiện và từng lúc hỗ trợ Ban Chấp hành (BCH) CĐCS vừa đảm bảo về hồ sơ sổ sách, vừa nâng cao chất lượng hoạt động, đem đến lợi ích thiết thực cho đoàn viên, người lao động.

Kiểm tra điều lệ tại CĐCS Trường TH Phú An Hòa

Có thể nói, công tác kiểm tra, giám sát là một khâu quan trọng trong hoạt động của các cấp, các ngành nói chung và tổ chức Công đoàn nói riêng, làm tốt công tác kiểm tra sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo sự phát triển có hiệu quả và lành mạnh trong xã hội. Tại Điều 28 Điều lệ Công đoàn Việt Nam đã quy định “Công tác kiểm tra, giám sát của công đoàn là nhiệm vụ của BCH công đoàn mỗi cấp nhằm đảm bảo thực hiện Điều lệ, nghị quyết và các quy định của tổ chức công đoàn. Mỗi cấp công đoàn phải tổ chức, tiến hành kiểm tra, giám sát ở cấp mình và chịu sự kiểm tra, giám sát của công đoàn cấp trên”. Xác định rõ vai trò quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát trong hệ thống công đoàn, ngay từ đầu năm Ủy ban Kiểm tra Liên đoàn Lao động (UBKT LĐLĐ) huyện Châu Thành đã tham mưu xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cụ thể: kiểm tra điều lệ 12 CĐCS, kiểm tra tài chính 14 CĐCS, giám sát chuyên đề 04 CĐCS. Bên cạnh đó, UBKT còn tham mưu xử lý kỷ luật tổ chức Công đoàn, cán bộ đoàn viên công đoàn cùng cấp và cấp dưới khi có vi phạm theo quy định; Giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, kiến nghị của đoàn viên, người lao động theo quy định của pháp luật...Sau Đại hội XI Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2023-2028, UBKT LĐLĐ huyện có 05 thành viên đã xây dựng cụ thể quy chế hoạt động, chương trình làm việc toàn khoá của UBKT, tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho gần 190 cán bộ ủy viên kiểm tra cơ sở.

Giám sát chuyên đề tại CĐCS xã Phú Túc

Thông qua hoạt động kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đoàn kiểm tra đã góp ý, nhắc nhở các CĐCS chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, công tác quản lý tài chính và tài sản công đoàn đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; hướng dẫn cụ thể quy trình kiểm tra giám sát theo Quyết định số 684/QĐ-TLĐ. Qua giám sát chuyên đề “xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028” đoàn giám sát nhận thấy: BCH CĐCS đã xây dựng đầy đủ các quy chế hoạt động của BCH, UBKT (nếu có), quyết định thành lập Ban nữ công quần chúng và quy chế hoạt động Ban nữ công (nếu có), Quy chế phối hợp giữa BCH công đoàn và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, quyết định thành lập tổ công đoàn, quyết định phân công kế toán, thủ quỹ công đoàn…Trên 85% CĐCS đã xây dựng và bổ sung đầy đủ các quy chế hoạt động, củng cố lại chế độ sinh hoạt của BCH, UBKT theo đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Hoạt động của các CĐCS và Công đoàn huyện có những chuyển biến tích cực. Đạt được những kết quả trên trước hết là nhờ sự chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ, BCH Công đoàn huyện. Bên cạnh đó, BCH CĐCS cũng đã ý thức được trách nhiệm và tầm quan trọng của việc thực hiện tốt Điều lệ, Nghị quyết Công đoàn trong công tác kiểm tra, giám sát là yếu tố quyết định xuyên suốt trong hoạt động Công đoàn và cũng là chức năng quan trọng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và công nhân lao động.

LĐLĐ huyện Châu Thành

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti