Site banner

Phúc tra phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn, năm 2021

Nhằm đánh giá chất lượng công tác công đoàn và xét thi đua năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Giồng Trôm tổ chức kiểm tra chéo giữa các CĐCS và họp BTV LĐLĐ huyện phúc tra kết quả kiểm tra chéo và xét thi đua năm 2021.

Quan cảnh buổi kiểm tra chéo các xã tiểu vùng 4

Hình thức phúc tra: Do tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, BTV LĐLĐ huyện chia nhiều cụm nhỏ phúc tra chéo giữa các CĐCS với nhau, thông qua phúc tra nhằm tìm ra những CĐCS tiêu biểu nhất, tìm ra những cách làm mới, cách làm sáng tạo và tạo điều kiện cho các CĐCS trong cụm học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Kết thúc đợt kiểm tra, ngày 19/10/2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện tiến hành họp Ban Thường vụ xét phúc tra kết quả kiểm tra chéo. Kết quả, có 56/58 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ và xét 12 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Qua đó, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện cũng đã tiến hành xét khen thưởng và đề nghị về LĐLĐ tỉnh khen thưởng, cụ thể: giấy khen LĐLĐ huyện cho 12 tập thể và 72 cá nhân, 24 cá nhân đạt chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; đồng thời đề nghị về LĐLĐ tỉnh xét bằng khen đối với 04 tập thể và 28 cá nhân, 05 cá nhân đạt chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.

LĐLĐ huyện