Site banner

Phúc tra giao ước thi đua năm học 2021-2022

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các Công đoàn cơ sở qua 01 năm hoạt động, LĐLĐ huyện Bình Đại tiến hành phúc tra Giao ước thi đua năm học 2021-2022 với 60 Công đoàn cơ sở.

Qua kiểm tra, đa số các CĐCS đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, kịp thời cụ thể hóa các văn bản của LĐLĐ huyện tuyên truyền đến đoàn viên, khắc phục được những hạn chế năm qua. LĐLĐ huyện họp và thống nhất đề nghị LĐLĐ tỉnh khen 04 tập thể, 09 cá nhân; LĐLĐ huyện khen 07 tập thể, 82 cá nhân.

LĐLĐ huyện