Site banner

Phúc tra giao ước thi đua năm 2021

Nhằm đánh giá kết quả hoạt động của các Công đoàn cơ sở qua 01 năm hoạt động, LĐLĐ huyện Bình Đại đã tiến hành phúc tra Giao ước thi đua năm 2021 với 50 Công đoàn cơ sở. Do tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp nên LĐLĐ chọn ra 08 đơn vị nổi trội nhất phúc tra trực tiếp, số còn lại LĐLĐ phúc tra gián tiếp.

Phúc tra CĐCS xã Phú Vang

Qua kiểm tra, đa số các CĐCS đều thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của công đoàn, kịp thời cụ thể hóa các văn bản của LĐLĐ huyện tuyên truyền đến CNVCLĐ, khắc phục được những hạn chế trong năm 2020.

Đoàn phúc tra họp, thống nhất xếp loại như sau: 08 CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 38 CĐCS hoàn thành tốt nhiệm vụ, 04 CĐCS hoàn thành nhiệm vụ; đề nghị LĐLĐ tỉnh khen 04 tập thể, 04 cá nhân; LĐLĐ huyện khen 04 tập thể, 49 cá nhân.

LĐLĐ huyện