Site banner

LĐLĐ thành phố tổ chức Lễ thành lập CĐCS Công ty Cổ phần thực phẩm A-V-C Bến Tre

Thực hiện Chương trình phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS năm 2022. Ngày 25/6/2022, LĐLĐ thành phố đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập CĐCS Công ty CP Thực phẩm A-V-C Bến Tre và kết nạp mới 22 công đoàn viên. Đây là CĐCS thứ ba được LĐLĐ thành phố thành lập trong năm 2022.

Lễ thành lập CĐCS

Công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS được LĐLĐ thành phố xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Năm 2022 tuy bị ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh nhưng LĐLĐ thành phố cũng thường xuyên đi khảo sát các công ty, doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn đóng trên địa bàn thành phố để vận động thành lập CĐCS. Qua nhiều lần trao đổi, tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của anh chị em công nhân lao động cùng với sự tuyên truyền vận động của LĐLĐ thành phố và chủ doanh nghiệp đã có 22 người lao động tại Công ty CP thực phẩm A-V-C Bến Tre tự nguyện làm đơn xin  gia nhập vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ngày 25/6, LĐLĐ thành phố tổ chức Lễ công bố thành lập CĐCS Công ty CP thực phẩm A-V-C Bến Tre, trao quyết định kết nạp 22 đoàn viên công đoàn và quyết định công nhận Ban Chấp hành lâm thời. Đồng chí Võ Minh Luân được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn. Trong không khí long trọng của buổi lễ, đồng chí Chủ tịch Công đoàn đại diện cho người lao động, đoàn viên công đoàn trong Công ty phát biểu cảm tưởng, bày tỏ sự biết ơn lãnh đạo Công đoàn cấp trên và Ban Giám đốc công ty đã quan tâm, tạo điều kiện thành lập tổ chức Công đoàn tại công ty để công nhân lao động có điều kiện tham gia sinh hoạt, tham gia các hoạt động, phong trào thi đua, đồng thời là tổ chức để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, là nguồn động lực để công nhân lao động công ty phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Lễ công bố, đồng chí Nguyễn Thị Minh Thảo - Chủ tịch LĐLĐ thành phố chúc mừng CĐCS được chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Đồng chí cũng đề nghị Ban giám đốc Công ty luôn quan tâm tạo điều kiện cho CĐCS hoạt động thuận lợi và đạt hiệu quả cao, đặc biệt đồng chí đã nhấn mạnh một số nội dung chủ yếu và giao nhiệm vụ cho CĐCS cần thực hiện trong thời gian tới: Xây dựng Thỏa ước Lao động tập thể; quy chế hoạt động của Ban Chấp hành lâm thời; tham gia tốt các phong trào do công đoàn cấp trên phát động; quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động tại đơn vị.

Bảo Dung