Site banner

LĐLĐ thành phố Bến Tre tập huấn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa

Thực hiện Hướng dẫn số 74/HD-LĐLĐ, ngày 18/4/2023 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc “Hướng dẫn xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”. LĐLĐ thành phố Bến Tre đã tổ chức lớp tập huấn cho 107 cán bộ công đoàn đại diện cho các CĐCS trực thuộc.

Xác định việc xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động của tổ chức Công đoàn gắn với việc xây dựng CĐCS vững mạnh. LĐLĐ thành phố đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, chỉ đạo các CĐCS phối hợp thực hiện. Tại buổi tập huấn đại biểu đã được nghe khái quát một số đặc điểm, hiệu quả thiết thực từ phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong những năm gần đây; một số lưu ý trong quá trình xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trong thời gian tới; quy trình đăng ký, chấm điểm, kiểm tra, công nhận và các biểu mẫu đăng ký, chấm điểm, các nội dung trong tiêu chí xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa; trình tự đăng ký, xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa…để các đơn vị tổ chức thực hiện một cách hiệu quả nhất, đồng thời đề nghị đưa nội dung này vào tiêu chí bắt buộc để đánh giá xếp loại xét thi đua, khen thưởng hàng năm. Bên cạnh đó CĐCS cần thực hiện tốt công tác tham mưu cho ấp ủy, Ban Chỉ đạo cùng cấp phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả hướng dẫn này.

Bảo Dung

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti