Site banner

LĐLĐ huyện Giồng Trôm thực hiện công tác giám sát chuyên đề năm 2023

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của LĐLĐ huyện. Sáng ngày 10/5/2023, LĐLĐ huyện thành lập đoàn giám sát do đồng chí Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện làm trưởng đoàn đã giám sát chuyên đề tại CĐCS trường mầm non Tân Hào, tham dự và làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thùy Trang, Phó Bí thư chi bộ và các đồng chí Ban Chấp hành CĐCS trường.

Đoàn giám sát được nghe đại diện Ban Chấp hành CĐCS báo cáo kết quả hoạt động công đoàn trong thời gian qua những thành tích đạt được và những khó khăn, hạn chế. Sau khi nghe báo cáo của đại diện của CĐCS, các thành viên trong đoàn giám sát phát biểu, trao đổi nhận xét, đánh giá theo các nội dung giám sát. Trưởng đoàn giám sát tổng hợp ý kiến nhận xét, đánh giá của thành viên đoàn giám sát và kết quả giám sát những nội dung của buổi làm việc. CĐCS trường mầm non Tân Hào cơ bản thực hiện tốt việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và quản lý thu, chi tài chính, tài sản công đoàn, kịp thời tham mưu cho chi bộ tổ chức cho cán bộ, đoàn viên học tập, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của Công đoàn các cấp, thực hiện tốt việc đại diện, bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, từ đó đoàn viên, người lao động yên tâm công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn của trường.

Đ/c Phạm Thị Thu Trang - Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu nhận xét tại buổi giám sát

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động CĐCS trường mầm non Tân Hào cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong thời gian tới như: kịp thời chấn chỉnh các nội dung mà đoàn giám sát đã góp ý, xây dựng cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2023-2028, tiếp tục thực hiện công tác chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động, tham gia đầy đủ các phong trào do ngành và công đoàn cấp trên phát động.

Đến nay LĐLĐ huyện đã tiến hành giám sát 03 cuộc, kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn 02 cuộc, kiểm quỹ đột xuất 02 CĐCS.

LĐLĐ huyện

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti