Site banner

LĐLĐ huyện Giồng Trôm phối hợp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2021

Nhằm triển khai có hiệu quả chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ công đoàn cơ sở; nâng cao bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, nghiệp vụ công tác công đoàn; đặc biệt là góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của CĐCS. Ngày 04/11/2021, LĐLĐ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp tập huấn cho ủy viên Ban Chấp hành CĐCS được bầu bổ sung sau Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022.

Đồng chí Phạm Thị Thu Trang, Chủ tịch LĐLĐ huyện báo cáo bài

Hình thức tập huấn: học trực tuyến, chia thành 02 lớp, mỗi lớp 50 học viên. Nội dung tập huấn gồm 3 chuyên đề: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; Nội dung và phương pháp hoạt động CĐCS và nâng cao chất lượng đội ngũ CĐCS.

Qua tập huấn, báo cáo viên đã trang bị cho cán bộ CĐCS những nội dung, kiến thức, kỹ năng, làm công tác công đoàn, nhằm đáp ứng kịp thời những yêu cầu hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ ở cơ sở.

LĐLĐ huyện