Site banner

LĐLĐ huyện Bình Đại kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam (đợt 1)

Thực hiện Chương trình công tác kiểm tra, giám sát chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam và tài chính công đoàn năm 2021, từ ngày 30/3 đến ngày 02/4/2021 Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 11 Công đoàn cơ sở.

Nội dung kiểm tra xoay quanh các vấn đề về việc thực hiện: xây dựng các văn bản triển khai đến công đoàn viên; thực hiện quy chế hoạt động và chế độ họp của Ban Chấp hành, UBKT, Ban nữ công; công tác quản lý và sử dụng tài chính công đoàn, văn bản lưu trữ...

 

Kiểm tra CĐCS Trường MG Thới Thuận

Qua kiểm tra cho thấy các đơn vị đã kịp thời triển khai thực hiện xây dựng, tuyên truyền các văn bản của LĐLĐ huyện; thực hiện công khai tài chính khi họp công đoàn; mở sổ lưu trữ công văn; công tác thu, chi  tài chính công đoàn, chứng từ sổ sách kế toán đơn vị thực hiện đầy đủ theo quy định;…

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn cũng đã phân tích, đánh giá và chỉ ra một số điểm còn hạn chế để cơ sở làm tốt hơn trong thời gian tới.

LĐLĐ huyện