Site banner

Kiểm tra chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 171/KH-LĐLĐ ngày 11/01/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố về việc kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ và tài chính công đoàn năm 2022. Ngày 11,12/8/2022, Đoàn kiểm tra LĐLĐ thành phố do đồng chí Lê Bình Nguyên - Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm UBKT làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra đối với 03 CĐCS: Công ty TNHH xây dựng Chấn Hưng, Công ty TNHH khai thác công trình Thủy lợi và CN Công ty TNHH TM & DV siêu thị BIG C An Lạc tại Bến Tre.

Đoàn kiểm tra đã tiến hành làm việc và kiểm tra về các nội dung: Việc xây dựng và thực hiện quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, UBKT, nữ công, quy chế phối hợp giữa Ban Chấp hành CĐCS với thủ trưởng đơn vị; Việc xây dựng và thực hiện Chương trình, kế hoạch năm 2022;Việc xây dựng, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại nơi làm việc; kiểm tra việc ban hành các văn bản quy định về công tác quản lý, sử dụng tài chính công đoàn; công tác lập dự toán, thanh quyết toán tài chính công đoàn; công khai tài chính…

CĐCS trong các công ty, doanh nghiệp thường tập trung vào công tác chuyên môn, người lao động được bố trí làm việc ở nhiều cơ sở, bộ phận khác nhau nên ít nhiều cũng gặp khó khăn trong hoạt động của Ban Chấp hành; công tác hội họp và tổ chức các hoạt động phong trào cũng có phần hạn chế. Tuy nhiên, qua kiểm tra kết quả bước đầu cho thấy các đơn vị đã chuẩn bị đầy đủ các loại hồ sơ, sổ sách phục vụ công tác kiểm tra; đơn vị có xây dựng quy chế chi tiêu, quy chế hoạt động của Ban Chấp hành; CĐCS có phối hợp với công ty tổ chức hội nghị người lao động và ký kết thỏa ước lao động tập thể theo quy định; thực hiện tốt các quy định về chế độ, chính sách đối với đoàn viên như: chế độ tiền lương, tiền thưởng, chế độ ốm đau, thai sản, chế độ phúc lợi…

Theo đ/c Lê Bình Nguyên: đợt kiểm tra này là định kỳ của LĐLĐ thành phố nhằm giúp các CĐCS trực thuộc thực hiện tổ chức triển khai có hiệu quả Nghị quyết của công đoàn cấp trên, trên cơ sở đó có những biện pháp cụ thể để đảm bảo cho công đoàn thực hiện đầy đủ các nội dung đã được quy định tại Điều lệ Công đoàn Việt Nam. Nhìn chung các CĐCS đã chấp hành tốt các quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam, các hoạt động đã bám sát chỉ đạo định hướng của Công đoàn cấp trên qua đó đã khẳng định và phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu phát triển của đơn vị.

Bảo Dung

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti