Site banner

Kết quả kiểm tra bữa ăn giữa ca của người lao động trong các doanh nghiệp tại khu công nghiệp

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm các cấp Công đoàn tập trung thực hiện trong năm 2016 là việc chủ động cùng với các cơ quan chức năng, người sử dụng lao động chăm lo, đảm bảo chất lượng bữa ăn giữa ca cho người lao động. Nhiệm vụ này nhằm góp phần đảm bảo sức khỏe và tái tạo sức lao động, nâng cao năng suất lao động.

Xuất phát từ thực tế việc chăm lo bữa ăn ca của người lao động trong thời gian qua còn nhiều hạn chế, chưa đảm bảo tái tạo sức lao động và ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động. Vừa qua, Công đoàn Các khu công nghiệp đã khảo sát bữa ăn ca của người lao động tại 8 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Trong đó có 6 doanh nghiệp FDI; 1 công ty trách nhiệm hữu hạn, 1 công ty cổ phần vốn tư nhân.

Theo kết quả khảo sát, 8/8 doanh nghiệp hỗ trợ toàn bộ bữa ăn ca cho người lao động. trong đó có 4/8 doanh nghiệp thuê dịch vụ nấu ăn bên ngoài cung cấp bữa ăn giữa ca. Hình thức này giúp doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí nhân công, không phải chịu trách nhiệm về tổ chức bữa ăn, nhất là liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Song, chất lượng, số lượng và công tác kiểm tra giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm của bữa ăn giữa ca không kiểm soát được. có 2/8 doanh nghiệp tự tổ chức nấu ăn. Việc tự tổ chức nấu ăn có ưu điểm là tận dụng được mặt bằng sẵn có của đơn vị, chi phí phục vụ, điện nước, lương nhân công được doanh nghiệp hỗ trợ và rất chủ động trong việc kiểm tra giám sát chế độ và vệ sinh ăn uống, người lao động có thể được hưởng lợi tối đa giá trị bữa ăn mà doanh nghiệp cung cấp, chất lượng bữa ăn cũng được đảm bảo. Có 2/8 doanh nghiệp người lao động tự lo bữa ăn giữa ca cho mình, trên cơ sở doanh nghiệp hỗ trợ tiền ăn là 20.000 đồng. Hình thức này, có thể tạo sự chủ động cho người lao động, doanh nghiệp giảm được chi phí phục vụ, mặt bằng, nhưng thời gian, khẩu phần ăn không được thống nhất, một bộ phận người lao động do tiết kiệm quá mức dẫn đến bữa ăn ca không đảm bảo chất dinh dưỡng.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, bữa ăn ca của người lao động tại nhiều doanh nghiệp vẫn còn một số tồn tại như: chất lượng bữa ăn ca chưa đáp ứng nhu cầu tái tạo sức lao động (bình quân bữa ăn của công nhân ở các doanh nghiệp là 14.000 đồng); chất lượng thực phẩm và điều kiện chế biến ở một số doanh nghiệp còn hạn chế; trong quá trình thương lượng tập thể một số CĐCS chưa quan tâm đưa nội dung bữa ăn ca vào nội dung ký kết thỏa ước lao động tập thể.

Thực hiện Nghị quyết 07C/NQ-BCH Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về chất lượng bữa ăn giữa ca của người lao động (thấp nhất 15.000 đồng). Với quan điểm chăm lo cho người lao động phải bằng những việc làm thiết thực, coi bữa ăn ca của người lao động là nội dung quan trọng. công đoàn Các khu công nghiệp đã tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động về ý nghĩa, tác dụng của việc đảm bảo chất dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca đối với sức khỏe của người lao động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp; tuyên truyền đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể và ký kết Thỏa ước lao động tập thể về đảm bảo dinh dưỡng, an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động; chủ động và phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giám sát, kiểm tra, việc thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động.

Công đoàn Các khu công nghiệp

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti