Site banner

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ thành phố lần thứ 4 (khóa X), nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện công văn số 839-CV/TU ngày 13 tháng 3 năm 2018 của Thành ủy Bến Tre về việc hướng dẫn bổ sung một số nội dung về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ. Chiều ngày 7/5/2018, Liên đoàn Lao động thành phố Bến Tre tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 4 khoá X, nhiệm kỳ 2017- 2022 lấy ý kiến giới thiệu bổ sung quy hoạch LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2022-2027.

Đồng chí Tô Văn Quang - Chủ tịch LĐLĐ thành phố chủ trì hội nghị cùng với sự có mặt của 15/17 đồng chí UV.BCH

Tại Hội nghị đồng chí Tô Văn thông qua Ban chấp hành về mục đích, yêu cầu, tiêu chuẩn, cơ cấu, dự kiến quy hoạch A2 nhiệm kỳ 2022 -2027 và điều chỉnh, bổ sung quy hoạch A3 với các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố nhiệm kỳ 2017-2022 để lấy ý kiến Ban chấp hành. Việc đánh giá, lựa chọn, giới thiệu cán bộ vào quy hoạch dựa theo tiêu chuẩn chung và tiêu chuẩn cụ thể chức danh cán bộ gắn với đặc thù hoạt động của hoạt động Công đoàn, trong đó cần lưu ý bản lĩnh chính trị, về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, năng lực thực tiễn, uy tín, sức khỏe và chiều hướng, triển vọng phát triển nhất là khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khi được bố trí chức vụ cao hơn.

Kết thúc Hội nghị, thay mặt Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố, đồng chí Tô Văn Quang đánh giá cao sự nghiêm túc của các thành viên Ban chấp hành trong việc đóng góp vào công tác quy hoạch cán bộ LĐLĐ thành phố trong nhiệm kỳ tới. Cũng theo đồng chí Tô Văn Quang công tác bổ sung quy hoạch và quy hoạch lại nhiệm kỳ 2022-2027 là quy hoạch lâu dài và cần đưa cán bộ trẻ vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, rèn luyện thử thách, đồng thời phải đảm bảo được số lượng, độ tuổi, cơ cấu cán bộ nữ và quan tâm phát triển cán bộ trẻ có năng lực, có chiều hướng phát triển tốt hơn.

                                                                 LĐLĐ thành phố Bến Tre

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti