Site banner

Hội nghị Ban chấp hành LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam lần thứ 17, khóa X, nhiệm kỳ 2017-2022

Sáng ngày 31/12/2021, tại LĐLĐ huyện Mỏ Cày Nam tổ chức hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 17, nhiệm kỳ 2017-2022 tổng kết hoạt động công đoàn năm 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy.

Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn huyện lần thứ 17 đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm 2021: Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, công tác nữ công năm 2021; thảo luận thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2022.Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn huyện lần thứ 17 đã thảo luận cho ý kiến một số nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết năm 2021: Dự thảo báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn, báo cáo tổng kết công tác kiểm tra, công tác nữ công năm 2021; thảo luận thông qua chương trình công tác trọng tâm năm 2022.

Đại biểu dự hội nghị

Sau khi nghiên cứu, thảo luận, tất cả các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành đều thống nhất với dự thảo, chương trình, kế hoạch mà Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã xây dựng. Ban Chấp hành giao cho Ban Thường vụ chỉnh sửa những góp ý của tập thể, triển khai đến cơ sở và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Nhạn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong năm 2021, đồng thời chỉ đạo một số nội dung mà tập thể Ban Chấp hành và cán bộ chuyên trách công đoàn huyện nhà cần tập trung thực hiện để trong năm 2022 tập trung lãnh chỉ đạo thực hiện hoạt động công đoàn huyện nhà.

LĐLĐ huyện