Site banner

Hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại huyện Giồng Trôm

Thực hiện Công văn số 1324/LĐLĐ, ngày 13/12/2021 của Liên đoàn Lao động tỉnh Bến Tre “về việc phân bổ khẩu trang và nước sát khuẩn tay hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19”. Sáng ngày 27/12/2021, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động huyện Giồng Trôm tổ chức phát 5.000 khẩu trang y tế cho các CĐCS trực thuộc: Công ty TNHH XNK Trung Việt Thái, Công ty TNHH MTV DV XNK Hoàng Loan, Công ty Hoa quả Việt và Công ty Hải sản Việt.

Đ/c Võ Thị Loan Trầm - Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao khẩu trang cho đại diện CĐCS Công ty công ty TNHH MTV DV XNK Hoàng Loan

Hoạt động này đã kịp thời hỗ trợ cho công đoàn viên và người lao động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại doanh nghiệp, góp phần đẩy lùi dịch bệnh.

LĐLĐ huyện