Site banner

Giám sát thực hiện dân chủ cơ sở tại xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú

Ngày 12/8/2022, Đoàn Giám sát của Liên đoàn Lao động tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn làm trưởng đoàn đã đến giám sát việc thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính Nhà nước theo Nghị định 04 ngày 09/01/2015 của Chính phủ đối với UBND xã An Nhơn, huyện Thạnh Phú.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn phát biểu tại buổi giám sát

Trong thời gian qua, cấp ủy Đảng, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể - chính trị xã hội luôn xác định việc thực hiện quy chế dân chủ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền. Đây là động lực khơi dậy sáng tạo của cán bộ, công chức và nhân dân, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn tình trạng suy thoái, quan liêu, tham những của cán bộ, đảng viên. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại cơ quan. Phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” được cụ thể hóa và đi vào cuộc sống.

Quan tâm chỉ đạo và kiểm tra việc niêm yết công khai tại trụ sở làm việc để công dân, cơ quan, tổ chức biết các nội dung về giải quyết công việc có liên quan thông qua bảng niêm yết các thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết của UBND xã, hiện tại địa phương đã niêm yết 11 lĩnh vực với 111 thủ tục.

Đồng thời, niêm yết đầy đủ các chỉ tiêu về nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và quyết toán thu - chi ngân sách hàng năm; các quỹ vận động trong dân và các khoản thu vận động khác. Công khai minh bạch, kịp thời việc quản lý thu - chi, sử dụng các loại quỹ tại trụ sở UBND xã và qua các hội nghị sơ kết tháng, quý, 6 tháng, tổng kết năm,…

Ngoài ra, UBND xã có bố trí nơi tiếp nhận phiếu lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với thủ tục hành chính và thái độ phục vụ của công chức. Thực hiện tốt việc thông báo để công dân, tổ chức địa phương biết và tham gia đóng góp ý kiến đối với những chương trình, dự án do cơ quan xây dựng hoặc tổ chức thực hiện có liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,…

Phát biểu tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Huỳnh Văn Tấn đánh giá xã có sự chuẩn bị tốt cho buổi giám sát; qua giám sát nhận thấy cán bộ, công chức xã có thái độ phục vụ, giao tiếp ứng xử tốt đối với người dân; có công khai minh bạch rõ ràng các nội dung có liên quan đến cán bộ, công chức và người dân; thực hiện tốt dân chủ trong quan hệ giải quyết các vấn đề liên quan đến người dân, không có đơn thư tồn đọng kéo dài; việc nâng lương thường xuyên, nâng lương trước hạn, thi đua khen thưởng, đề bạc, bổ nhiệm được thực hiện đúng theo quy chế; việc chăm lo cho cán bộ, công chức trong cơ quan được thực hiện tốt. Ông cũng lưu ý, trong xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phải cụ thể và gắn với công tác quy hoạch,…

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti