Site banner

Đội Liên ngành huyện Thạnh Phú kiểm tra an toàn vệ sinh lao động

Thiết thực hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2018, nhằm kịp thời hướng dẫn cho các Doanh nghiệp, các cơ sở về an toàn vệ sinh lao động, góp phần thực hiện tốt công tác bảo hộ lao động cho người lao động tại đơn vị. Ngày 22, 23/5/2018, Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú đã thành lập đội Liên ngành đi kiểm tra an toàn vệ sinh lao động tại 12 đơn vị.

Qua kiểm tra, nhìn chung tất cả các Doanh nghiệp và các cơ sở đều có phương án phòng cháy chữa cháy, có trang bị bảo hộ lao động như ủng, bao tay, mũ, áo đồng phục, đa số lao động tại doanh nghiệp là lao động công nhật, có rất ít lao động dài hạn (6 lao động/12 doanh nghiệp), số lao động dài hạn thì có hợp đồng lao động, có mua các loại bảo hiểm cho người lao động.

Tóm lại, các doanh nghiệp huyện Thạnh Phú có quy mô nhỏ (siêu nhỏ) số lao động ít, chủ yếu là lao động thời vụ, lao động công nhật, nên việc ký hợp đồng lao động và mua các loại Bảo hiểm cho người lao động là không thực hiện, điều này rất thiệt thòi cho người lao động, trong thời gian tới cần có giải pháp căn cơ hơn để tạo điều kiện cho doanh nghiệp mở rộng sản xuất, sản xuất thường xuyên, tăng số lượng lao động ,có như vậy thì mới có điều kiện để doanh nghiệp thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với người lao động mà Luật quy định.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti