Site banner

Đại hội điểm Công đoàn huyện Thạnh Phú lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp

Trong 02 ngày 30 và 31/5/2023, LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã tổ chức Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị được LĐLĐ tỉnh chọn làm điểm tổ chức đại hội để các công đoàn trong tỉnh rút kinh nghiệm.

Đại biểu dự Đại hội

Đến dự có các đồng chí: Trần Văn Thiêm - Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; Bùi Văn Hản Em - Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Mai Rý - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Châu Văn Bình - Bí thư Huyện ủy; Phạm Văn Bé Năm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; các Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo: HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; lãnh đạo các phòng, ban thuộc LĐLĐ tỉnh; lãnh đạo 12 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh và 150 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 2.700 đoàn viên Công đoàn huyện Thạnh Phú về tham dự đại hội.

Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đại hội lần thứ XI Công đoàn huyện với chủ đề: “Đổi mới phương thức hoạt động và phát triển tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; nâng cao hiệu quả hoạt động vì đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp; vì sự phát triển của quê hương Đồng Khởi” và phương châm “ Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Khát vọng - Phát triển . Theo đó đại hội với tinh thần trách nhiệm cao có nhiệm vụ kiểm điểm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ qua; thảo luận, đóng góp ý kiến và quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới; bầu Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, và bầu cử đoàn đại biểu đi dự đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre, nhiệm kỳ 2023  2028.

Nhiệm kỳ 2017 - 2023, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của Đại hội XII Công đoàn Việt Nam và Đại hội X Công đoàn tỉnh Bến Tre. Hàng năm, LĐLĐ huyện quan tâm, hướng dẫn và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tổ chức nhiều hoạt động đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động; hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần được thực hiện kịp thời, duy trì và phát huy tốt các nguồn vốn từ “Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm”, “Quỹ Mái ấm Công đoàn”; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho công nhân viên chức lao động nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán và Tháng Công nhân.

Công tác tuyên truyền giáo dục ngày càng hiệu quả thiết thực, đi vào trọng tâm, trọng điểm, có chiều sâu và từng bước được đổi mới, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng. Công tác xây dựng, củng cố tổ chức được tập trung thực hiện, công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở đều vượt chỉ tiêu đề ra. Ban Chấp hành công đoàn từ huyện đến cơ sở luôn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động; quan tâm quy hoạch cán bộ công đoàn chặt chẽ, đúng quy định. Chú trọng tổ chức, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện thực tế, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương như: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, thi đua “Đồng Khởi mới”, thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”…

Những con số ấn tượng trong nhiệm kỳ đã nói lên những nỗ lực phấn đấu của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đoàn viên, công nhân viên chức lao động trong toàn huyện với 21 căn nhà cho đoàn viên khó khăn về nhà ở được xây dựng; thực hiện công tác chăm lo cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động trên 3 tỷ đồng; thành lập mới 12 công đoàn cơ sở đạt 400% so với nghị quyết. Với kết quả trên trong 5 năm quan LĐLĐ huyện đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 3 lần tặng Cờ thi đua và 01 lần tặng Bằng khen, 02 lần nhận Cờ thi đua của LĐLĐ tỉnh, 01 lần nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh. Riêng cấp cơ sở cũng nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen, Cờ thi đua của Công đoàn các cấp và UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Phúc Linh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Phúc Linh yêu cầu Ban Chấp hành LĐLĐ trong nhiệm kỳ tới tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục phù hợp với từng loại hình cơ sở, từng đối tượng, nhất là công nhân lao động khu vực ngoài nhà nước; tăng cường công tác tuyên truyền và truyền thông công đoàn trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng xã hội; thể hiện rõ nét vai trò của công đoàn trong tham gia thực hiện các chủ trương lớn của tỉnh, huyện về chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phát động công nhân viên chức lao động thi đua sáng tạo trong lao động sản xuất, góp phần nâng cao sức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; vận động doanh nghiệp thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động; song song đó công đoàn cần đồng hành với doanh nghiệp trong phát triển sản xuất, kinh doanh, kết nối lao động, đào tạo, nâng cao tay nghề cho người lao động, kịp thời tham mưu các cấp, các ngành thăm hỏi, hỗ trợ, chia sẻ khi doanh nghiệp gặp khó khăn.

Đồng chí Châu Văn Bình - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Châu Văn Bình - Bí thư Huyện ủy biểu dương những thành tích mà phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn huyện nhà đã đạt được trong nhiệm kỳ qua đồng thời đề nghị LĐLĐ huyện chủ động phối hợp với chính quyền trong phát động sâu rộng và tổ chức các phong trào hành động cách mạng trong công nhân, viên chức, người lao động luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước. Tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực. Tiếp tục thực hiện tốt phong trào thi đua “Đồng Khởi mới” theo Chỉ thị số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Công đoàn từ huyện đến cơ sở căn cứ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng và việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động để xác định nội dung và mục tiêu hoạt động.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới ra mắt hạ quyết tâm

Đại hội đã bầu: Ban Chấp hành LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 15 đồng chí; Ban Thường vụ 05 đồng chí; Ủy ban kiểm tra 05 đồng chí; đồng chí Trần Thị Mai - Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa X tái cử chức danh Chủ tịch LĐLĐ huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội cũng đã tiến hành bầu đoàn đại biểu dự đại hội XI Công đoàn tỉnh Bến Tre gồm 13 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết. 

Đồng chí Nguyễn Thị Kim Dung - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh trao vốn hỗ trợ sinh kế cho đoàn viên thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo

Đồng chí Phạm Văn Bé Năm - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong nhiệm kỳ

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với các chỉ tiêu cụ thể như: Trong nhiệm kỳ phát triển mới 700 đoàn viên; phấn đấu thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở và đảm bảo 100% doanh nghiệp có từ 25 lao động làm việc ổn định được thành lập công đoàn cơ sở; phấn đấu 100% doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn đủ điều kiện ký kết được thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật; xây dựng 15 nhà Mái ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; thực hiện 10 công trình công nhân, trong đó có 50% được gắn biển công nhận. Thực hiện kế hoạch hậu phương người lao động, tạo sinh kế hàng năm kéo giảm hộ nghèo, cận nghèo trong đoàn viên công đoàn là 10%. Hàng năm xây dựng Công đoàn cơ sở đạt loại tốt là: 90% cơ quan, đơn vị hành chính và 80% đơn vị ngoài quốc doanh đạt vững mạnh trở lên.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Tân - Phó Chủ tịch UBND huyện trao giấy khen cho các cá nhân

Dịp này, có 27 tập thể, cá nhân được LĐLĐ tỉnh, UBND huyện, LĐLĐ huyện tặng bằng khen, giấy khen với thành tích xuất sắc tiêu biểu trong phong trào thi đua và hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Tại đại hội, LĐLĐ tỉnh cũng đã trao biểu trưng hỗ trợ 500 triệu đồng cho LĐLĐ huyện để xây dựng 10 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở; trao biểu trưng hỗ trợ 90 triệu cho 05 đoàn viên thuộc diện hộ nghèo,cận nghèo có nhu cầu phát triển kinh tế gia đình; trao biểu trưng 70 triệu đồng do Công ty TNHH MTV Jabobi Cacbons - khu công nghiệp Giao Long hỗ trợ xã Mỹ Hưng triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn mới.

Ngọc Sơn

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti