Site banner

Đại hội Công đoàn cơ sở Trường THCS Quới Điền, huyện Thạnh Phú

Theo tinh thần kế hoạch số 13/KH-LĐLĐ ngày 20/2/2017 của Liên đoàn Lao động huyện chọn 04 Công đoàn cơ sở trên 04 loại hình để tổ chức Đại hội điểm gồm: khối trường học, khối xã, thị trấn, khối Ban ngành huyện và khối doanh nghiệp để tổ chức Đại hội điểm cho các CĐCS còn lại học tập, rút kinh nghiệm để tổ chức Đại hội tại đơn vị mình, ngày 21/4/2017 Công đoàn cơ sở Trường THCS Quới Điền tổ chức Đại hội Đoàn viên nhiệm kỳ 2017-2022 điểm cho loại hình trường học.

Nhìn chung Đại hội đã hoàn thành tốt các nội dung theo điều lệ Công đoàn việt Nam quy định, Đại hội đã thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ 2017-2022, bầu Ban Chấp hành là 5 đồng chí, bầu Ủy ban kiểm tra công đoàn là 03 đồng chí, bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội công đoàn huyện Thạnh Phú là 02 đồng chí (trong đó 01 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết). Sau cùng Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2017-2022. Để rút kinh nghiệm cho việc tổ chức Đại hội ở các đơn vị CĐCS trường học còn lại, LĐLĐ huyện tổ chức họp rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót trong quá trình diễn ra Đại hội để các đơn vị tổ chức Đại hội sau thực hiện tốt hơn.

Đ/c Phạm văn Hùng-Chủ tịch LĐLĐ huyện phát biểu chỉ đạo Đại hội

Ngày 5/5 CĐCS xã Tân Phong sẽ tổ chức Đại hội điểm khối xã, dự kiến ngày 17/5 CĐCS khối Mặt trận - Đoàn thể tổ chức Đại hội điểm khối ngành.

LĐLĐ huyện Thạnh Phú

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti