Site banner

Công tác Công đoàn, một năm nhìn lại

Năm 2021, là năm có nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và hoạt động công đoàn trên địa bàn huyện có nhiều chuyển biến, tiến bộ; nội dung và phương thức hoạt động được được nâng lên và mang lại hiệu quả thiết thực.

Đến thời điểm hiện tại, tổng số CNVCLĐ toàn huyện là 5.261, đoàn viên công đoàn là 4.921. Nhìn chung, chất lượng đội ngũ CNVCLĐ được nâng lên, phẩm chất chính trị vững vàng, có ý thức tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn; các tổ chức công đoàn không ngừng nỗ lực nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Một trong những kết quả đạt được rất quan trọng của các tổ chức công đoàn huyện năm 2021 là đã tích cực tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát, chăm lo đời sống, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ. Cụ thể, các cấp công đoàn đã tổ chức cho cán bộ, đoàn viên tham gia góp ý các văn bản dự thảo luật, các chế độ, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích của người lao động; đồng thời chủ động phối hợp với chính quyền, chuyên môn cùng cấp tổ chức hội nghị cán bộ công chức; bàn bạc và quyết định những nội dung quan trọng về thực hiện kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, hoàn thiện các nội quy, quy chế, tạo được sự chuyển biến tích cực trong việc phát huy dân chủ cơ sở, từng bước thực hiện tốt quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thông qua việc ký kết và thực hiện có hiệu quả “Thỏa ước lao động tập thể”, đã phát huy tốt vai trò đại diện của công đoàn trong việc thương lượng, từ đó nâng cao chất lượng các bản thỏa ước, chú trọng đưa vào các điều, khoản có lợi hơn cho người lao động. Trong năm 2021, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện đã hướng dẫn, chỉ đạo công đoàn cơ sở (CĐCS) nâng cao vai trò của mình trong việc tham gia đối thoại, thương lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT). Đã có 17/20 CĐCS ký TƯLĐTT (02 doanh nghiệp ký mới, 04 doanh nghiệp ký lại); đề xuất, thương lượng với người sử dụng lao động tăng giá trị bữa ăn ca trưa cao hơn 15.000đ/phần.

Bên cạnh đó, các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, CNVCLĐ cũng được quan tâm đặc biệt, thông qua các chương trình, hoạt động lớn của công đoàn như: Tết nguyên đán, “Tết sum vầy”, “Tháng Công nhân”, LĐLĐ, CĐCS tổ chức: thăm và chúc tết cán bộ công đoàn nghỉ hưu; thăm CNVCLĐ bệnh nan y, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thăm doanh nghiệp thực hiện tốt công tác chăm lo tết cho CNLĐ và trích nộp 2% kinh phí Công đoàn; trợ cấp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn; trợ cấp đột suất; trao trợ cấp công đoàn viên bị ảnh hưởng dịch covid-19,...; CĐCS xét trợ cấp khó khăn cho CNLĐ của doanh nghiệp, thăm hỏi CNVCLĐ ốm đau; thăm và trao quà cho công nhân bị tai nạn lao động mất sức từ 35% trở lên trên địa bàn huyện với tổng kinh phí 175.640.000 đồng.

Đặc biệt, trước ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện và CĐCS đã thăm 6 khu cách ly tập trung, thăm 22 công đoàn viên là F0, F1, trong khu phong tỏa, có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ bửa ăn ca cho công nhân lao động thực hiện “3 tại chỗ” với tổng số tiền 696.500.000 đồng; vận động công đoàn cơ sở hỗ trợ các khu cách ly, phong tỏa, chốt kiểm soát, ủng hộ quỹ vaccin, quỹ ủng hộ công nhân khó khăn do ảnh hưởng Covid-19 với tổng số tiền 336.792.000 đồng.

Đ/c Võ Thị Loan Trầm, Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện trao trợ cấp cho công nhân lao động bị ảnh hưởng dịch Covid-19

Các phong trào thi đua trong năm mà trọng tâm là phong trào thi đua “lao động giỏi”, “lao động sáng tạo”, “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “thi đua phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển” được triển khai thực hiện tốt. Trong năm CNVCLĐ đăng ký 831 sáng kiến kinh nghiệm, được công nhận 541 đạt cấp huyện. Đề nghị về LĐLĐ tỉnh xem xét tặng bằng khen của UBND tỉnh cho 09 công nhân trực tiếp sản xuất hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020; xét tặng kỷ niệm chương vì sự nghiệp xây dựng tổ chức công đoàn cho 16 cán bộ công đoàn. LĐLĐ huyện xét khen thưởng và đề nghị về LĐLĐ tỉnh khen thưởng cho 26 tập thể và 188 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021, 44 cá nhân đạt chuyên đề “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Phát động phong trào thi đua “Đồng khởi mới” theo Chỉ thị 01 của Tỉnh ủy; phát động cuộc thi “Nét đẹp Công đoàn” năm 2021 (đạt 01 giải C và 03 giải khuyến khích); triển khai Chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển” (có 01 sáng kiến được Tổng LĐLĐ Việt Nam biểu dương, khen thưởng).

Công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS); xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh cũng đã được quan tâm đúng mức. Trong năm, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, kết nạp mới mới 560/300 đoàn viên mới (đạt tỷ lệ 186,6% chỉ tiêu tỉnh giao), nâng tổng số công đoàn viên toàn huyện hiện nay là 4873/5183, tỷ lệ 94,02%; thành lập mới 2/2 CĐCS đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao; giới thiệu 172/128 đoàn viên ưu tú cho Đảng (đạt 186,6%). Các mặt hoạt động khác như công tác tuyên truyền, giáo dục, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, hoạt động nữ công, kiểm tra, giám sát... cũng đã được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực thực hiện đạt kết quả tốt. Phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức 04 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật kiên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động. Duy trì chương trình phối hợp với UBND huyện và phối hợp 3 ngành (LĐLĐ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm Xã hội huyện), trong đó tập trung kiểm tra, thanh tra đối với người lao động. Hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý đối với đoàn viên, người lao động được duy trì thường xuyên, nhất là trong tình hình dịch bệnh COVID-19, LĐLĐ huyện đã tư vấn, giải đáp cho CNLĐ các vấn đề liên quan đến bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc, quyền lợi người lao động khi bị mất việc, dừng việc...

Có thể thấy, trong năm 2021, các hoạt động kinh tế - xã hội đã bị tác động mạnh mẽ do dịch bệnh COVID-19, tình hình sản xuất, kinh doanh bị đình trệ, tạm ngừng hoạt động hoặt hoạt động cầm chừng... Trước thực tế trên, LĐLĐ huyện đã có nhiều hoạt động phù hợp, thiết thực với yêu cầu thực tiễn; tập trung cho công tác tuyên truyền phòng, chống dịch, giải quyết khó khăn cho người lao động, chia sẻ khó khăn, đồng hành cùng doanh nghiệp. Đồng thời, tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên CNVCLĐ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

LĐLĐ huyện