Site banner

Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về các vấn đề kinh tế - chính trị - xã hội có liên quan đến biển, đảo Việt Nam. Thực hiện theo chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, ngày 09/6/2016, Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền về biển, đảo trong cán bộ Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tham dự buổi tuyên truyền có tổng số 52 đồng chí là cán bộ công đoàn cơ sở trực thuộc tham dự. Hội nghị đã nghe đại diện Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh báo cáo về tình hình liên quan đến biển, đảo Việt Nam và đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan tới biển, đảo.

Hội nghị đã nhận được sự quan tâm rất lớn của đại biểu tham dự và đây cũng là nội dung sinh hoạt chính trị quan trọng góp phần nâng cao nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quản lý biên giới, công tác phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc, Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc; Qua đây, góp phần cổ vũ động viên tất cả cán bộ, đoàn viên Công đoàn và các tầng lớp nhân dân phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển, đảo và nhận thức đúng đắn về công tác biên giới góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế và bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo và biên giới trên đất liền thiêng liêng của Tổ quốc.

Công đoàn Viên chức

bodrum escort cesme escort didim escort eryaman escort antalya escort mersin escort manavgat escort sohbet hatti