Site banner

Chương trình “Cảm ơn công nhân”

Vào các ngày 24, 25, 26 và 27 tháng 5 năm 2021, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Thạnh Phú đã phối hợp với các doanh nghiệp, HTX tổ chức chương trình “Cảm ơn công nhân”.

Đ/c Võ văn Tiền, Chủ tịch LĐLĐ huyện trao trợ cấp cho công nhân

Tại các buổi lễ, Ban Giám đốc các doanh nghiệp, các HTX đã có buổi tâm tình, lắng nghe, chia sẻ và đặc biệt là cảm ơn công nhân lao động đã gắn bó với doanh nghiệp, với hợp tác xã để thực hiện việc sản xuất  - kinh doanh và điều hành đã đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp, cho HTX và đặc biệt là tạo được nguồn thu nhập ổn định trong thời gian qua, mặc dù có ảnh hưởng rất lớn do bệnh dịch Covid-19 gây ra.

Tại các buổi lễ, Ban Giám đốc các doanh nghiệp và HTX đã trao 30 suất trợ cấp trị giá 15.000.000đ, LĐLĐ huyện trao 08 suất trị giá 8.000.000đ (kinh phí từ ngân sách là 2.400.000đ, phần còn LĐLĐ huyện vận động xã hội hóa) và trao 400 bộ quần áo trị giá 20.000.000đ.

Ngọc Sơn - LĐLĐ huyện